Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

På skinner med el-tog i fremtiden

-Fornybart råstoff transportert på fornybar energi, -det er det grønneskiftet i praksis og jeg er ikke overrasket over at det er nettopp skognæringen som tar elektrisk lokomotiv i bruk, sa statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp da han sto for den offiselle åpningen av den ny-elektrifiserte strekningen fra Hønefoss Stasjon til Follum på Follum Tømmerterminal i dag.


Onsdag var det høytidelig åpning av den ny-eliktrifiserte strekningen fra Hønefoss stasjon til Follum. Statssekretær i Samferdselsdepartementet Anders Werp (H) kuttet snora med øks, og like etterpå gikk det et nesten lyd- og luktløst tømmertog ut fra terminalen lastet med 1 000 kubikk tømmer til Østfold. Den nye elektrifiserte strekningen har både klima- og kostnadsfordeler. Statssekretæren som selv er er en aktiv skogeier og andelseier i Viken Skog har et brennende engasjement for skogen.

Konkurransedyktig og bra for miljøet

-Det føles så bra å få muligheten til å delta på denne åpningen i dag. Mens den ordinære godstrafikken med containere og semihengere opplever konkurranse fra veier og utenlandske vogntog, er en del av godtstrafikken på jernbane i vekst. Transport av tømmer og flis er nesten tredoblet siden 2010. Jernbanen har bidratt til å gjøre det lønnsomt å hogge sagtømmer i norske skoger. Regjeringen har vært opptatt av å legge til rette for at mer gods kan fraktes på jernbane. Derfor har vi gitt historiske løft til norsk jernbane og vi satser på infrastruktur som aldri før. Elektrifisering av jernbanen er viktig for å bidra til en konkurransedyktig jernbane, samtidig som det er bra for miljøet. Miljøkrav tvinger oss til å se etter nye løsninger hvor en større andel av transport av gods kan gå utslippsfritt. Derfor gleder det meg at elektrifisering av strekningen mellom Hønefoss stasjon og Follum er det første tiltaket i Godspakken, som nå tas i bruk, sa Werp.

Stort spenn i gjestene på åpningen

Bilde: Ingunn Halvorsen, kommunikasjonsleder i Bane Nor ønsket velkommen til åpningen på vegne av Bane Nor og Viken Skog.

Spennet i gjestene var stort da Bane NOR og Viken Skog i dag hadde offisiell åpning av elektrisk drift på jernbanen mellom Hønefoss og Follum tømmerterminal. Det var både inviterte gjester fra Bane Nor, Viken Skog, Jernbanedirektoratet, skognæringen, kommunen, fylket, skogeiere og naboer.» Æresgjestene» var en barnehage i nærheten av Follum som har vært plaget med både lukt og støy tidligere. Det var også en høytidlig stemning med Jernbanens Musikkorps og en trekunstner med motorsaga, Tommy Sandum.

Bilde: Jernbanens Musikkkorps sørget for en høytidlig og flott stemning på åpningsarrangementet.

Elektrifisering er viktig for Viken Skog og Follum Tømmerterminal for å ha en miljøvennlig og kostnadseffektiv tømmerterminal. Skognæringen sparer tid og penger når Bane NOR elektrifiserer industrisporet fra Hønefoss til Follum. For naboene langs jernbanen betyr det mindre støy og reduserte utslipp.

Det var også grunnen til at barnehagen i Follumområdet også invitert til den offisielle åpningen. De plantet gran i en kasse som et symbol på fremtiden. Både barna, fornybar energi og fornybart råstoff tømmer peker i samme retning, nemlig fremover.

Bilde: Seksjonssjef hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Helge Nordby hjalp barna å plante gran for fremtiden.

Det hogges mer tømmer

Organisasjonssjef i Viken Skog Olav Bjella var en av talerne ved åpningen og mener det er flere fordeler med elektrifiseringen. Etterspørselen etter tømmer er stor for tiden, og da er effektiv transport viktig.

-El er fremtiden og diesel fortiden. Det er flere fordeler med elektrifiseringen. Når togselskapene ikke lenger trenger å dra med et eget diesellokomotiv på hele strekningen for å få toget inn og ut de 2-3 kilometerne fra Hønefoss stasjon til Follum. Det gjør også togtransport mer konkurransedyktig på kortere strekninger mot lastebiltransport, og vil være med å bidra til å flytte mer gods fra bil til bane. Elektrifisering øker jo også fremføringshastigheten til Follum gjennom kortere skiftetid inn og ut av Hønefoss stasjon, sier Bjella.

Bjella mener det er to grunner til at det har økt så kraftig i antall tog fra terminalen;

– Det har vært en veldig vekst i avvirkningen. De siste årene har volumet økt hvert år. Årsaken er at det har vært gode tømmerpriser og stor etterspørsel. I tillegg har terminalen blitt mer effektiv. Vi har klart å vri mer transport over fra bil til jernbane. Tømmeret fraktes til Stora Enso i Karlstad, og til treforedlingsindustrien i Østfold. Til Norske Skog Saugbrugs i Halden har det tidligere gått mest tømmer på veiene. Nå kjører vi dit med tog. Sett over noen år har vi helt reelt tatt vekk tusenvis av vogntog over Sollihøgda. Vi i Viken takker så mye for et veldig godt samarbeid med Bane Nor, Jernbanedirektoratet, Norges Skogeierforbund og ikke minst Regjeringen. Nå håper vi det vil gå på skinner! Sa Bjella.

På denne strekningen vil det i år bli transportert over 300 000 kubikk tømmer, som tilsvarer 6700 fulle lastebiler. Det går ca 8 fulle tog i uken fra Follum Tømmerterminal og hvert tog tar ca 1000 kubikk tømmer.

Fire millioner under budsjett

Elektrifiseringen av strekningen var budsjettert til 30 millioner kroner. Når jobben nå er gjort, viser det seg at prisen ble 26 millioner. Og da har man fått en ekstrastrekning helt til Lager Nord på Begnamoen på kjøpet.

Bilde: Regiondirektør i Bane NOR Sørvest, Tony Dæmring, var med rette stolt av at elektrifiseringen hadde gått på under ett år, som er kortere tid enn prosjektert, og til en totalpris på 27 millioner kroner.

Bilde: Elektrifiseringen er meget bra for både miljøet og skogbruket mente disse tre skogeierne fra Ringerike

Prosjektleder Bjørn Søgnen, som har vært prosjektleder for Bane Nor., var også meget fornøyd med arbeidet underveis.

-Vi gikk direkte på byggeplan, og ble spart for mye forsinkende planarbeid. Det har kortet ned perioden med arbeid, og dermed har prosjektet blitt rimeligere, sier han. I tillegg har det ikke dukket opp noen uforutsette komplikasjoner, sier Søgnen fornøyd.

Bilde: Bane Nors egen maskot Løven Lukas var tilstede og hilse på barna. Det var populært!

Styrke norsk skogindustri

Rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas mener dette vil styrke norsk skogindustri fordi tømmertransport på tog er lønnsomt hvis det kan gjøres riktig.

– Vi har mange prosjekter som vil være lønnsomme, så vi må ikke slutte å tenke nytt og tørre å ta beslutninger for fremtiden. Frem til nå har de måttet bestille et diesellokomotiv fra Alnabru eller Drammen for å trekke tømmervognene med 1 000 kubikkmeter tømmer, tilsvarende 25 fulle tømmerbiler, ned til Hønefoss stasjon. Både materiell og mannskap har måttet vente i tre timer mens lastingen pågikk, for så å kunne returnere dit de kom fra. Det gikk et drøyt dagsverk hver gang, sa han. Vi har regnet ut at hvert toglass kostet 20 000 kroner på grunn av manglende elektrifisering, altså omregnet til 20 kroner pr kubikkmeter tømmer, sa Skjølaas.

Varaordfører i Ringerike kommune, Dag Henaug (H) slo fast at Ringerike er landets beste og største skogkommune målt på kvalitet og leveranse. Han vektla at elektrifiseringen også ville ha en god effekt både for miljøet og ikke minst for naboene.

– Jeg er selv skogeier og andelseier i Viken Skog, så jeg gleder meg til å se hvor de 20 kronene pr kubikkmeter som strømprosjektet sparer, kommer til syne, spøkte Henaug.

Trekunstner Tommy Sandum kom med en stubbe som han ønsket å overrekke Statssekretær Anders Werp. På litt over 20 minutter hadde han laget en fantastik ugle som han overrakte Werp.

Fakta

Elektrifisering til Follum:

 • Tømmerterminalen på Follum eies og drives av Viken Skog
 • Herfra går det 300 000 kubikkmeter tømmer i året
 • Hver uke går det i snitt åtte tog herfra via Hønefoss stasjon og ut til industrien. Det meste havner hos Norske Skog i Halden, eller til kunder i Sverige
 • Hvert lass har til nå kostet 20 000 kroner ekstra fordi et diesellokomotiv måtte hentes fra Alnabru eller Drammen og returneres etter endt oppdrag
 • Hvert tog trekker 1 000 kubikkmeter tømmer. Det tilsvarer 25 fulle tømmerbiler
 • Elektrifiseringen ble utført på under ett år
 • Pris: 27 millioner kroner
 • Strekning: 2,7 kilometer
 • 100 master
 • Byggherre: Bane NOR
 • Totalentreprenør: Nettpartner
 • Bygging: Høst 2018 – juni 2019 (utvidelse desember 2019)