Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

På jakt etter stolpetømmer - med spesialsortimenter kan du øke rotnettoen betraktelig

-Nå om dagen har vi stort fokus på å øke uttaket av stolp. Dette er et effektivt tiltak for å øke rotnettoen for de skogeiere som har tilgang til skog med slike tømmerkvaliteter. Det er bare for skogeiere å melde inn til sin lokale skogbruksleder om salg av tømmer, sier skogsjef Nord-Vest i Viken Skog Lars Kr. Haug.


Bilde: Fra venstre: Skogsoperatør Per Arne Volden, skogsjef Nord-Vest Lars Kr. Haug og slagsleder Steffen Engensbakken.

Viken Skogs fagfolk er på jakt etter rette og fine furu- og granstammer gjennom hele stolpesesongen, som strekker seg fra 1. oktober til 1. juni.

-Vi er på utkikk etter stelt barskog der stammene er rette og fine, sier skogsoperatør Per Arne Volden som sammen med kollega Kjell Hunstad Eidal synet 8 500 stolp forrige sesong som er «all time high» i Viken Skog.

Når de to kollegene er ute på stolpesyning er det nesten som en leteaksjon, hvor de ofte må gå mange kilometer pr. dag med hodet bøyde bakover og ansiktet mot himmelen for å finne de beste stolpene. På det meste syner de 250 stolp om dagen, men snittet ligger på ca 80 om dagen.

Økt etterspørsel

Denne sesongen er målet å øke med 15%, det vil at vi skal øke med ca 1 300 stolp, sier skogsjef Lars Kr. Haug.

ScanPole AS er en av Viken Skogs kunder. Fra Hedmark leverer de trestolper av høy kvalitet til toglinjer, master, el- og belysningsnett på alle kontinenter.

Viken Skogs stolpesynere må ut å finne flere trær denne sesongen, som samsvarer med en omfattende bestillingsliste fra ScanPole. Økt uttak av stolper vil gi bedre gjennomsnittspris for skogeiere som har fine hogstmodne furubestand, sier Volden.

WOPAS-miljøstolp

I tillegg til de 8 500 furustolpene som er målet, kommer også 1 000 granstolp, som skal til WOPAS i Hallingdal. Viken Skog er ene-leverandør av granstolp til WOPAS.

Opptil 27 meter lange 

– Normalt er det bare 5 til 10 prosent av trærne i et godt furubestand som holder stolpekvalitet. Nå har vi fått en bestilling på 27 meter granstolp, så det snakkes om store dimensjoner. Vi ser jo at de skogeierne som har vært flinke å stelle skogen sin med planting, ungskogpleie og tynning er de som sitter igjen med mest stolp. I tillegg er det også lurt å gjødsle skogen sin der hvor det er hensiktsmessig, men dette er på ingen måte avgjørende for fin stolpeskog, sier skogsjef Haug.

Scanpole har også god etterspørsel etter ekstra store stolper. Disse må være minst 37 cm i diameter brysthøyde og 17 til 23 meter lange.

Salgsleder Steffen Engensbakken i Viken Skog gjør avtaler med kundene.

-Noen av kundene våre, slik som WOPAS har behov for veldig lange granstolper på 16 til 27 meter lange. Stolp er et fint supplement for skogeiere som ikke har mulighet til å ta ut laft. Vi har god avsetning på stolp nå og det øker jo rotnettoen betydelig, sier Engensbakken.

Kubikkpris fra 550 til 1 300 kroner

– Dersom du har slikt tømmer som vurderes for hogst, ønsker vi at du kontakter oss selv om det er snakk om mindre enn 15 m³ totalt. Furutrær av denne kvalitet vil oppnå kubikkpriser opptil 1 300 kroner pr. m³, sier Volden.

Ta kontakt med din skogbruksleder her om du har skog som bør vurderes som stolpeskog.

Tenk stolp, -kontakt oss!