På hugget med informasjon

-Vi er opptatt av å fortelle hva slags fantastiske muligheter som ligger i skogen som binder Co2 og produserer verdens fineste råstoff, sier almenningsbestyrer i Brandbu og Tingelstad Almenning Lars Olav Jensen og driftssjef Kasper Andresen som nylig satte ut en Tenk Tre-skiltsti på Lygna. De er en av fire allmenninger og skogeiere som er plukket ut som prøveprosjekt for «Tenk Tre» i landet denne sommeren.


Bilde: Driftssjef i BTA Kasper Andresen, kommunikasjonsleder i Viken Skog Linda Camilla Strømsod og almenningsbestyrer Lars Olav Jensen.

Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge, som sammen ønsker å vise hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen.

– Aldri før har verden hatt et større behov for fornybare løsninger. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, må vi erstatte svart karbon med grønt karbon. Vi er nødt til å bruke mindre olje, og mer tre, forteller Linda Camilla Strømsod, kommunikasjonsleder i Viken Skog som er med i prosjektgruppa Tenk Tre.

Positive, innovative og god på informasjon

Nylig besøkte Viken Skog almenningen som er andelseier i Viken Skog på setra Finnskjeggholen på Lygna. Der går det tursti forbi hvor folk kan gå til Lushaughytta, Lushaugtårnet og andre turmål. Nå vil folk se flere plakater på ruta, med informasjon om norsk skog. Tenk Tre vil få erfaringer og evaluere testperioden på ca 1 år og se hvordan man lettere kan se hvordan skilting i skogen kan videreutvikles i større skala i årene som kommer slik at hele landet kan få glede av skiltene.

– Vi ønsker å skape en økt forståelse for aktivt skogbruk, fra treplanting til co₂-binding i skogen, til produkter fra tømmerstokken. Det føltes veldig riktig å henvende seg til BTA for å sette opp skiltsti. De er både positive og innovative også er de på hugget med informasjon, forteller Strømsod.

Almenningsbestyrer i Brandubu og Tingelstad Almenning (BTA) Lars Olav Jensen har jobbet i 10 år i BTA og før det jobbet han 17 år hos Romeriksalmenningene. Nå er han fornøyd med at de er plukket ut til å være test-område for en skiltsti.

­-Ja, dette er artig. Når vi har Lygnaområdet med så mange hyttetomter og så mange besøkende på tur i allmenningen så er det ekstra moro å kunne være med å presentere en slik skiltsti. Jeg har veldig trua på Tenk Tre-prosjektet og mener at dette er noe vi har hatt mangel på i skogbruket, også er det bra at hele verdikjeden er med og samarbeider, sier Jensen.

Et aktivt og bærekraftig skogbruk

Kollega Kasper Andresen har nesten 30 år i Almenningen og er også begeistret for Tenk Tre-kampanjen.

-Dette vil falle i god jord bokstavelig talt. Det har jo blitt veldig populært å reise hit på dagstur fra Oslo for å benytte det fine skiterrenget også har vi alltid mye snø her. Vi synes at vi er ganske flinke i allmenningen til å kombinere skogbruk og friluftsinteresser. Faktisk har vi ingen konflikter, og det har vi fokus på hele tiden og hensyntar hvor stier og løyper går når vi driver hogstdrift. Selv om vi gjør det så går det faktisk ikke utover produksjonen og hogstkvantumet. Vi har blant annet investert i en egen gravemaskin for å utbedre sporskader umiddelbart, som vi har egne ansatte som utfører, sier Andresen.

Almenningen er opptatt av å drive et aktivt og bærekraftig skogbruk og bruker mye tid på informasjon for å unngå interessekonflikter.

-Gjennom systematisk skogskjøtsel fra 1950-60-tallet kan vi øke hogstkvantumet vårt betydelig uten at det går på bekostning av biologiske verdier. Vi vektlegger en god og åpen kommunikasjon med friluftsinteresserte. Det å ha en god og ryddig dialog betyr mye isteden for å måtte slåss mot miljø og friluftsinteresser. Det er viktig å være i forkant hele tiden og spille på lag, sier Jensen og får støtte i fra kollega Kasper.

-Forståelsen fra turgåere og de som jakter er da mye større og de har forståelse når vi har større skogsdrifter pågang. Vi benytter sosiale medier aktivt for å informere og ikke minst hjemmesiden vår. Clue’t er kommunikasjon, sier Andresen.

I sommer blir det full jobb med ryddesaga i BTA

I BTA er det også mye fokus på skogkultur.

-Vi skal igjennom 1 000 dekar med ungskogpleie denne sommeren og har allerede rukket å rydde 700 dekar hittil. I tillegg skal vi drive ungskogpleie for andre skogeiere. Ungskogpleie blir dessverre ikke prioritert nok av skogeiere, men er så viktig, sier Kasper.

 

Til seters med plakater

– Vi har også satt av store arealer til frivillig vern og biologisk viktige områder, tilføyer allmenningsbestyrer Lars Olav Jensen, mens driftssjef Kasper Andresen banker ned den første stauren som det blir hengt plakat på. Og mens de holder på å sette opp skiltstien kommer det noen nysgjerrige turgåere som kjenner området godt etter mange år som hytteeiere på feltet.

-Så bra med en skiltsti hvor vi kan lære mer om skogen og hva den brukes til! Dette er skikkelig nyttig og helt inn i tiden. Folk kommer til å stoppe opp og lese skiltene garantert, dette vil bli godt mottatt, sier Kai Rune Ottem som sammen med kona Hilde Østby og hunden Celia var på tur i området.

-For noen flotte skilt. Informative og vakre bilder. Dette tror jeg er klokt for ved å få slik informasjon i det elementet man er i blir man mer bevisste og får jo et inntrykk av at både skogsdriften som skjer i Norge er bærekraftig og at skogen er et råstoff som kan brukes til så utrolig mye, sier Hilde Østby. Mannen hennes tar frem mobilen og sjekker om QR-koden på skiltet fungerer.

-Jøss! Jeg kom jo rett inn på hjemmesiden til www.tenktre.no jo! Dette funker bra! Oi, her ser jeg gris som blir foret opp på flis og at man kan lage klær av trær og vakre moderne bygg i tre. Dette var informativt og flott, sier Ottem.

-Vi trives så godt her på Lygna og BTA er så flinke! Både med skogsdrift og informasjon rundt større drifter også utvikler de hele tiden områdene her oppe. For oss har leiligheten i Oslo blir ferieboligen og hytta her vårt paradis, smiler Hilde Østby.

Lønner seg å være andelseier i Viken Skog

Almenningsbestyrer Jensen og driftssjef Andresen er veldig fornøyde med samarbeidet med Viken Skog.

-Vi samarbeider meget godt med Viken Skog og er veldig fornøyde med  å være andelseier i Viken. Det lønner seg å være andelseier i Viken Skog.  Vi har en 4 års-avtale og leverer ca 22 000 kubikk tømmer årlig, men nå strekker vi oss faktisk opp mot 30 000 kubikk. Vi har også et tett godt samarbeid med de andre almenningene på Hadeland. Gran, Jevnaker og Lunner almenning. Til sammen leverer vi ca 70 000 kubikk i året, sier Jensen.

Brandbu og Tingelstad Almenning (BTA)  eies av 575 allmenningsberettigede eiendommer med bruksrett i allmenningen. Kriteriet for at en eiendom skal ha bruksrett er at den ut fra dyrket areal, beliggenhet, bebyggelse og bruk har karakter av jordbruk.  BTA eier og driver omlag 145 000 dekar skog og utmark og forretningseiendom nær Brandbu. Allmenningen er også engasjert i trelastproduksjon gjennom medeierskap i sagbruks- og høvleribedriften Gausdal Bruvoll SA, som foredler 250 000 kubikk tømmer pr. år.