På «vakt» i skogen

- Det er ingen tvil, både i forhold til å oppdage skogbrann og slukke så ser vi at både hogstmaskinen og lassbærer er veldig viktige. Deres tilstedeværelse i skogen er mye bedre enn at de ikke er der. Vi har flere eksempler denne sommeren på at nettopp dette har avverget store skogbranner, sier avdelingsleder i Alarmsentral Brann Innlandet, Trond Brenden.


 

Brannvesenet mener det er nyttig å ha skogsmaskinene tilgjengelig i skogen som beredskap. Det ble klart etter et nylig møte om situasjonen. I et møte mellom Viken Skog, Fylkesmannen i Oppland, Mjøsen Skog, 110-sentralen og flere brannsjefer ble det i uke 31 vurdert at skogsdriften ikke bør stanses. 

Dialog mellom partene er undervurdert

Trond Brenden er ikke i tvil om at tett kommunikasjon er viktig og at det har vært undervurdert tidligere.

-Den dialogen som vi har hatt i sommer med skognæringen har hatt alt å si for at vi har lykkes så godt i ekstremtørken. Skogsamvirkene Viken Skog og Mjøsen Skog besitter masse skogkompetanse som er viktig for oss, og vi kan jo brann, så det at vi har samme situasjonsforståelse har alt å si. Kunnskapen til entreprenørene er stor og det har blitt innført mange gode rutiner i forbindelse med den store skogbrannfaren og flesteparten har gjennomført skogbrannkurs. Jeg vet ikke om et eneste branntilløp forårsaket av skogsmaskiner denne sommeren i innlandet, men jeg vet om flere branner som har blitt varslet og slukket av skogsentreprenører, sier Brenden og legger til;

-Vi hadde en brann som hadde startet i en høyballpresse og spredte seg som ild i tørt gress. Grunnet mye barnåler og kvist i elva spredde brannen seg over elven og inn i skogen. Hadde det ikke vært for hogstmaskinen som jobbet i nærheten hadde det gått helt ute av kontroll. Vi benyttet en møkkspreder med vann der det var umulig for brannbilene å komme til, og hogstmaskinen hogde kjappt ned en rekke trær så vi fikk god plass å arbeide på. Ca 300 dekar brant ned, men utfallet hadde vært langt verre om det ikke var for hogstmaskinen og den flinke entreprenøren som hjalp oss, sier Brenden.

En felles situasjonsforståelse

Tord Einar Smestad i samordnings og beredskapsstaben hos Fylkesmannen i Oppland kan nesten ikke få rost samarbeidet med fylket, skognæringen og nødetatene nok.

-Til daglig ser vi altfor mye sektorisering. Det er helt avgjørende med et godt tverrfaglig samarbeid. Jeg vil hevde at det tette samarbeidet, den åpne dialogen og felles situasjonsforståelse mellom skognæringen, 110-sentralen og brannsjefene har gjort at vi har kunnet opprettholde en viss drift i skogen gjennom hele tørkeperioden. Skognæringen holder jo ikke på for moro skyld, man vil jo ikke antenne greina man sitter på. Entreprenørene har også vært helt suverene og utvist stor aktsomhet. I tillegg er de jo ekstremt praktiske som er en trygghet i seg selv, sier Tord Einar Smestad.

Med i diskusjonene

Produksjonssjef i Viken Skog, Tore Askilsrud er takknemlig for det gode samarbeidet mellom beredskapsetaten, fylke og 110 sentralen.

-Det er veldig bra at vi i skognæringen har blitt invitert med i diskusjonene sammen med beredskapsetatene og fylke. Jeg opplever at vi har en felle forståelse at det å ha arbeid i skogen under den ekstreme tørken har vært et positivt bidrag ved at man raskt kan oppdage branner og ikke minst hjelpe til å slukke. Skogsentreprenører bidrar med god lokalkunnskap om vannkilder og vet hvordan man effektivt kommer seg inn og ut av skogen. Dette er verdifullt for nødetatene. Også skogeierne er en kjemperessurs med lokalkunnskap og mange har vannvogner i beredskap, sier Askilsrud.

Tørken skaper også muligheter

Vi er i en unormal situasjon i skogbruket denne sommeren, men det finnes også noen fordeler.

-Det er gode driveforhold i skogen. Når det er så tørt som det er nå kommer skogsmaskinene til i områder vi vanligvis ikke kommer til, og tørr vegetasjon reduserer risikoen faren for hjulspor.  Vi gjør en grundig risikovurdering av hver eneste drift og entreprenørene iverksetter tiltak for å redusere faren for tilløp eller antenning ved hogst. Det er viktig at vi holder hjula i gang for aktørene i verdikjeden, og en eventuell stopp i et større område vil få store konsekvenser. Mange skogeiere er også bønder som sliter med dårlige avlinger. Med de høye tømmerprisene som vi har nå  kan avvirkning i skogen være en god ekstrainntekt , sier Askilsrud.

NRK var med Viken Skog ut på en drift i Akershus for å se hva slags forhåndsregler en tar når skogbrannfaren er så stor.

Se hele innslaget som ble sendt på NRK: https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen/DKOA99072618/26-07-2018#t=21s