Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Østre Romerike skogeierlag er førstemann

-Hensikten med sammenslutning er å skape et sterkere og mer attraktivt skogeierlag som verktøy for skogeiernes interesser. Dette handler om å være i stand til å lage bedre aktiviteter, kunne være en tydeligere stemme og forhåpentligvis å gjøre det mer spennende å påta seg tillitsverv. I tillegg vil vi få bedre økonomi enn som enkeltlag hver for seg, sier Morten Haugerud som er nyvalgt styreleder i det nye skogeierlaget Østre Romerike Skogeierlag.


Styreleder i Viken Skog Olav Breivik er glad for at to skogeierlag nå har slått seg sammen til ett.

-Eierne har bestemt at vi skal avvikle skogeierområdene og i stedet gi skogeierlagene et utvidet ansvar og flere oppgaver. Målet er at dette skal bidra til større lokalt engasjement, styrke lokaldemokratiet og oppslutningen om samvirketanken og Viken Skog. Det er flott å se et stort engasjement hos våre tillitsvalgte da dere sammen med skogbruksleder er ryggraden i bedriften vår, sier Breivik.

Aurskog og Blaker og Sørum Skogeierlag vedtok i slutten av november slå seg sammen med Fet til Østre Romerike skogeierlag. Morten Haugerud er nyvalgt styreleder og ser bare fordeler med å slå sammen flere lag til ett. Nå jobbes det også i både Numedal, Valdres og  Drammensområdet om å få til sammenslåinger av lag.

Enstemmig

Prosessen tok ca 3 måneder fra første kontakt til vedtatt sammenslutning. Underveis hadde de to felles styremøter for å bli kjent og jobbe med prospektet.

-Vi mente det var et poeng med rask og effektiv prosess slik at vi kan fokusere på mer verdiskapende aktiviteter framover. Begge årsmøtene vedtok sammenslutning enstemmig. Gode erfaringer fra skogeierområdet om samarbeid mellom lagene gjorde nok valget mye enklere. Hele tiden har vi hatt en god og konstruktiv tone mellom styrene og medlemmene, sier Haugerud.

Et sterkere og mer attraktivt skogeierlag

-Hensikten med sammenslutning er å skape et sterkere og mer attraktivt skogeierlag som verktøy for skogeiernes interesser. Dette handler om å være i stand til å lage bedre aktiviteter, kunne være en tydeligere stemme og forhåpentligvis å gjøre det mer spennende å påta seg tillitsverv. I tillegg vil vi få bedre økonomi enn som enkeltlag hver for seg, sier Haugerud overbevisende.

Fokusere på mer aktivitet, snakke skogens sak og rekruttering

Først og fremst ønsker vi i Østre Romerike skogeierlag å fokusere på mer aktivitet, både mot aktive skogeiere og de etter hvert mange som ikke er så tett på. Så må vi bli mer synlig utad egen næring, snakke skogens sak i storsamfunnet. Og så har vi som alle andre en jobb med å sikre rekrutteringen, spesielt blant den kvinnelige delen. For å lykkes må vi i næringen stå sammen. Det er nok av krefter som ikke deler våre interesser. Det er illusorisk å tro på at vi kan stå alene som enkelt skogeier eller lag. Sammen står vi sterkere, både i markedet og opinionen, sier Haugerud bestemt.

Skogen er en del av klimaløsningen

Haugerud er sikker i sin sak;- Skogen tilhører fremtiden!

-Alle snakker om bærekraft og klimakrisen. Et aktivt skogbruk er del av løsningen. En helt sentral forutsetning er at vi driver og forvalter skogen bærekraftig. Da er det bra å ha PEFC som sertifiseringsverktøy som er tilpasset det småskala familieskogbruket, avslutter Haugerud.

Fakta fra vitaliseringsutvalget

Årsmøtet 2018 i Viken Skog oppnevnte et utvalg som fikk i mandat å foreta en ny vurdering av Viken Skog sin organisasjonsstruktur for å gjøre den mer vital, attraktiv og kostnadseffektiv. Utvalgets innstilling ble behandlet på årsmøtene i skogeierområdene våren 2019.  Ett av de viktigste forslagene fra utvalget var å gi skogeierlagene en mer sentral funksjon, og avvikle dagens skogeierområder.

 

Viken Skog har i dag 27 skogeierområder. Disse utgjør organisasjonens valgkretser for utsendinger til samvirkets øverste organ Årsmøtet. Hvert skogeierområde ledes av et styre. Disse sammen med utsendingen(e) til årsmøtet velges på andelseiermøtene. Parallelt med skogeierområdene eksisterer fortsatt skogeierlagene.  Etter en rekke fusjonsprosesser er det nå 40 gjenværende skogeierlag innenfor Viken Skog. 20 av skogeierlagene har identisk navn og samme styre som skogeierområdet.

Vitaliseringsutvalgets forslag om å avvikle skogeierområdene ble enstemmig vedtatt på Viken Skogs årsmøte i april 2019, og innbærer en avvikling av skogeierområdene og gjeninnføring av skogeierlagene som valgkrets.