Orientering fra styret om eventuell sammenslåing av skogeierlagene


På medlemsmøte i skogeierlaget 27. mai la styret fram et forslag til beslutning om eventuell sammenslåing av skogeierlaget med lagene Flesberg og Rollag.

Etter diskusjonen i møtet har styret lagt opp følgende prosess:

 
To medlemsmøter høsten 2019
 
Uke 38: ONSDAG 18. september
Uke 45: MANDAG 04. november Det siste fellesmøte med skogeierlagene i Rollag og Flesberg

 

  • Invitere 1-2 medlemmer til forberedte synspunkter om saken ( medlemsmøtet onsdag 18.09)
  • Invitere en person fra Hallingdal: erfaringer etter sammenslåing av lagene i Hallingdal (medlemsmøte onsdag 18.09)
  • Info fra Styret legges ut på nettet gjennom Viken Skog
  • Styret skriver en beslutning i november/desember på grunnlag av forarbeidet
  • Styrets beslutning sendes ut på høring
  • Revidert beslutning bekjentgjøres og blir tema på nyttårsmiddagen, januar 2020
  • Årsmøte 2020 med avstemming jfr vedtektene
Informasjon til medlemmer i Nore og Uvdal skogeierlag om eventuell sammenslåing av de tre skogeierlagene i dalen til ett lag – Numedal skogeierlag