Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Olav Breivik gjenvalgt til styreleder 7. året på rad

For syvende gang ble styreleder Olav Breivik gjenvalgt på Viken Skogs årsmøte. -Jeg takker for tilliten, og det er hyggelig å få så bred oppslutning, men jeg har ikke tenkt til å bli en syvende far i huset. Denne næringen er så interessant og selskapet vårt Viken Skog er både solid og spennende så jeg vil fortsette å jobbe for å utvikle selskapet videre, sa Olav Breivik på Viken Skogs første digitale årsmøte.


-Jeg er imponert over hvordan Viken Skog og resten av skognæringen i en vanskelig tid har vist vilje og evne til endring under coronakrisen. Det at vi nå gjennomfører  historiens første heldigitale årsmøte er ikke ønskelig, men nødvendig, sa Breivik på Viken Skogs årsmøte som ble arrangert på Strømmehotellet, Generalen Hotel i Hole hvor reperesentantene fulgte møtet via Teams.

 Bilde: Digitalt årsmøte. Fra venstre varaordfører Lars Sollie, ordfører årsmøtet Marit Hougsrud, styreleder Olav Breivik, daglig leder Tor Henrik Kristiansen og økonomisjef Vibeke Teslo-Andersen.

 

Sterkere rustet enn noen gang

Viken Skog-konsernet økte omsetningen med 4% til 2,45 mrd. kroner og leverte et positivt driftsresultat på 32,4 mill. kroner og et finansresultat på 36,6 mill. kroner i 2019. Årsresultatet endte på 64,3 mill. kroner. Konsernet omsatte 3,4 mill. kubikkmeter som ga en markedsandel på rundt 30% i Norge.

 

-2019 var preget av at vi fortsatte den positive utviklingen for Viken Skog. Fjoråret  vil bli husket som det siste året i en av de lengste høykonjunkturene vi har hatt i skogbruket. Denne har vi i Viken Skog utnyttet godt, og vi har nå et selskap som er sterkere rustet enn noen gang til å takle usikre tider som de vi nå er inne i, sa Breivik.

 

Bruk skogen aktivt

-Som skogeier kan vi være stolte av at vi forvalter en ressurs som er kritisk viktig for det langsiktige målet om et klimanøytralt samfunn. Vi må bruke skogen aktivt, og sørge for at så mye som mulig blir brukt som karbonlager i det vide spekteret av produkter som kommer fra skogen. Her er Tenk Tre satsningen viktig. Vi er nødt til å få flere til å forstå skogens betydning i det grønne skiftet, sa Breivik.

 

Styret i Viken Skog SA består av:

 • Olav Breivik (Indre Østfold og Omegn), styrets leder
 • Erland Lundby (Hurdal), styrets nestleder
 • Steinar Fretheim (Søndre Land og Fluberg)
 • Ragnhild Hallenstvedt (Midtre Vestfold)
 • Kristine Nore (Krødsherad-Modum)
 • Hallgeir Thorsen (ansattvalgt)
 • Halvor I. Ulven (ansattvalgt)

Varamedlemmer (skogeiervalgt) til styret:

 1. Lars Henrik Sundby (Østre Romerike)
 2. Katharina Kirkerød (Indre Østfold og Omegn)
 3. Lars Fredrik Stuve (Ringerike)

Varamedlem (ansattvalgt) til styret:

 • Hans Jørgen Tangevold