Olaf Tufte; -Struktur, lidenskap og disiplin

Struktur, lidenskap og disiplin sammen med hardt arbeid over tid er ifølge Viken Skogs mest meritterte andelseier oppskriften på suksess, enten det er snakk om å sikte etter olympisk gull eller å nå de operative målene i skogsamvirke. -Også handler det om lagarbeid, sier Olaf Tufte.


 

Det var klare ord fra andelseier i Nykirke, toppidrettsutøver med flere olympiske gull i roing, Olaf Tufte til Viken Skog på ansattsamling nylig.

-Vi kan alle lære noe om vi er ydmyke nok til å ta imot. Uansett hvor gode dere er, -ikke glem hvorfor dere ble gode! Også er planlegging helt essensielt om du er toppidrettsutøver eller ansatt i Viken Skog, sier Tufte.

Bilde: Olaf Tufte og Olav Breivik hadde mye å snakke om. De var begge enige om at hardt arbeider over tid, og det å bygge sten på sten er det som skal til for å lykkes. Ingenting kommer gratis.

Skog betyr hjemme

Olaf Tufte hogg sitt første tre allerede som 4 åring, og har selv gjort det samme med sine barn som hans far gjorde, -introdusert de for skogbruket tidlig. Begge barna svinger allerede øksa i Nykirke. Som toppidrettsutøver har han mange reisedøgn i året, men ingenting er som å komme hjem.

-For meg så betyr egentlig skog trygghet. Jeg reiser veldig mye og det å komme hjem på gården, lukte skauen og se skauen- da kan jeg senke skuldrene mine, også sover jeg godt. I fremtiden både håper og tror jeg at vi forvalter norsk skog på en om mulig enda bedre måte. Skog er en viktig del av miljøet vårt. Med all den gode vitenskapen, kunnskapen, teknologien og erfaringen som ligger i blant annet Viken Skog, så kan vi forvalte norsk skog sånn at den er bærekraftig, verdiskapende og en del av klimaløsningen, sier han.

Forvalte skogen riktig

-Det viktigste jeg gjør som skogeier er å være en aktiv skogeier og skjøtte skogen min på en best mulig måte. Nå rydder vi litt opp etter etterkrigstida hjemme i skogen hos meg. Vi forsøker å hogge fornuftig, ikke for store flater av gangen, altså felthogst, og så planter vi. Det handler også om å forvalte alle plantefeltene på en bra og fornuftig måte og være flink med ungskogpleie, sånn at skogen kan stå når forhåpentligvis min sønn overtar skogen, sier Tufte.

Kompetanse som lønner seg

-En av de viktigste grunnene til at jeg er andelseier i Viken Skog er for å innhente informasjon og kunnskap når jeg har behov for det. Viken har den kompetansen jeg har behov for, og det kan lønne seg. For det har seg sånn at som bonde er man ikke best i alt. Når man har ett samvirke som Viken Skog, som har utrolig mye kompetanse om skogdrift, så går det alltid an å spørre noen som kan litt mere enn deg selv. Hvordan bør jeg forvalte og hva skal jeg gjøre både på årsplan, men også på lang sikt, kanskje 20 år? Hvordan skal jeg forvalte min skog for å få mest mulig verdier ut og da er vi inne på det som på en måte er hele essensen og det å være ett samvirke: Jobbe sammen og utvikle hverandre slik at vi steller skogen til det best for miljøet.

Godt råd til de som skal overta skog

Jeg anbefaler de som skal overta eller nylig har overtatt skog om å bruke mye tid i skogen - lær skogen din å kjenne. Vær ydmyk og lytt til de som kan faget. Ring Viken Skog, få bra tips, da har du mulighet til å lykkes på lang sikt, anbefaler andelseieren med olympisk gull i sikte, -igjen.

Sommeren 2020 jobber Olaf Tufte beinhardt for å nå nye mål i Olympiske leker iTokyo. Fra før har han tatt en rekke titler og medaljer.