Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Økt skogbrannfare - ta forholdsregler

Søndag brant det i skogen i Modum kommune. Men det er ikke bare der det er tørt. Denne uken er det stor skogbrannfare i store deler av vår geografi.


ØKT SKOGBRANNFARE: Dette er varselet for onsdag 31. mai. Varselet er hentet fra skogbrannfare.met.no

Nå er det knusktørt i terrenget på store deler av Østlandet og stedvis stor skogbrannfare. 1. pinsedag brøt det ut brann mellom Nordre og Søndre Langsjø i Modum kommune. To skogbrannhelikopter, brannvesen og frivillige deltok i slokningsarbeidet. Etterslukkingen fortsatte mandag.

– Nå må alle ta sine forholdsregler for å hindre flere branner, sier produksjonssjef i Viken Skog, Ståle Buraas.

Følg alltid rådene fra lokale myndigheter

Skogbrannfareindeksen er et hjelpemiddel i en totalvurdering av den lokale skogbrannfaren. Farevarsler og advarsler fra lokale myndigheter vil alltid overstyre indeksen og skal tas hensyn til, selv ved lav skogbrannfareindeks. Da er gjerne de faktiske forholdene mer utfordrende enn det skogbrannfareindeksen viser.

Husk at det er et generelt forbud mot å gjøre opp ild i tidsrommet mellom 15. april og 15. september. Utenom dette tidsrommet plikter enhver å vise aktsomhet ved aktiviteter som kan føre til brann.

ENDA TØRRERE: Det er ikke meldt om regn denne uken. Tørt vær kombinert med sterk vind gir stor skogbrannfare. Her er varselet for torsdag 1. juni.

Husk beredskapspakken

I fjor kom det nye retningslinjer til alle hogstentreprenører som jobber for Viken Skog. Produksjonssjef i Viken Skog, Ståle Buraas, sier at de samme retningslinjene gjelder også i år.

– Alle som jobber i skogen har et særskilt ansvar for at det ikke skal oppstå brann. Men det er heldigvis svært sjelden at det oppstår skogbrann i forbindelse med hogst. Entreprenørene er derimot viktige «brannvoktere» ute i skogen og har utstyr som kan hjelpe brannvesenet ved slukking av en brann, forteller Buraas.

ALLE HAR BRANNKURS: Produksjonssjef Ståle Buraas sier at alle hogstentreprenører må ta brannvernkurs for å få lov til å jobbe for Viken Skog. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Burås forteller at alle entreprenørene også må ha en egen beredskapspakke som består av en 25-liters vanndunk, en vannkanne med spredehode, en spade og en skogbrannstryker. I tillegg til krav om å ha beredskapspakken på hogstmaskiner og lassbærere, gjøres det en løpende risikovurdering av hver enkelt drift hvor de viktigste momentene i risikovurderingen er:

  • Man bør kjøre maskinene uten belte eller kjetting (gjelder også ved oransje farenivå)
  • Man bør kjøre fra natt til formiddag
  • Man bør kappe høyere opp på stammen for å minimere muligheten for gnister
  • Det skal være vakthold etter maskinarbeid i minst én time ved rødt farevarsel
  • Ekstra vanntank ved velteplass ved rødt varsel
  • Man bør unngå å kjøre over gamle hogstflater
  • Man bør flytte driften til et sted der brannfaren er mindre
  • Man skal melde ifra til lokalt brannvesen i forkant av hogst
  • Man skal ha mobildekning i hele område hvor man jobber, eventuelt beredskapsradio

VANN, SPADE OG STRYKER: Skogbrands beredskapspakke koster 1.175 (eks mva.). Dette eller tilsvarende utstyr skal være på hogstmaskinen og lassbæreren fra og med oransje farenivå. Foto: Skogbrand

Skogeiere kan bli pålagt vakthold

Skogeiere kan bli pålagt å holde vakt etter skogbrann, noe som er aktuelt dersom det brenner eller er fare for brann flere steder i samme område. Skogeier er ansvarlig etter overlevering, og bør ta kontakt med brannvesenet ved behov.

Enkel informasjon om rutiner og sikringstiltak ved pålagt vakthold finnes på Skogbrands nettsider.

Skogbrannfarindeks

Duff Moisture Code (DMC) er en del av den generelle skogbrannfareindeksen. DMC beskriver innhold av fuktighet i vegetasjon som har røtter et stykke ned i bakken, som små og mellomstore trær. Denne vegetasjonen påvirkes en del av været og varierer derfor om det er nedbør eller ikke.

Værparametrene som brukes til å beregne DMC er lufttemperatur, luftfuktighet og nedbør. DMC reagerer på endring av fuktighet. Hvis det ikke er nedbør så øker DMC med moderat hastighet, mens den reduseres ved nedbør. Er det mye nedbør reduseres DMC forholdsvis raskt til lave verdier.

Fargeskalaen til DMC er noe forenklet i forhold til fargeskalaen for skogbrannfareindeksen. Forskjellen er at vi bare bruker én grønnfarge for ‘liten fare’, ellers er resten er likt.

Se skogbrannfare.met.no