Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny prisoppgang på sagtømmer

Stor global etterspørsel etter trelast gjør at prisene for sagtømmer stiger. Viken Skog økte derfor sagtømmerprisene fra nyttår. Økningen varierer med hvilke avtaler vi har fått fremforhandlet med sagbrukene, men utgjør i størrelsesordenen 50-65 kroner per kubikkmeter i de fleste områdene som Viken Skog har aktivitet. For massevirke er situasjonen fortsatt krevende, men vi har nå sikret avsetning for et tilnærmet normalt avvirkningsnivå.


 

Økt rotnetto

Skogsjef Lars Kr. Haug har analysert prisendringene det siste halve året nærmere, og kan fornøyd konstatere at rotnettoen, som er det skogeier sitter igjen med, har økt.

–Når jeg sammenligner våre priser nå fra nyttår med de vi hadde før sommeren så øker rotnettoen med 30-50 kroner for en gjennomsnittlig drift i Viken Skog. For sagtømmer gran er prisøkningen på 70-100 kroner mens furu har vi økt med opptil 115 kroner.

Dessverre oppveies dette delvis av nedgang i prisen for massevirke gran med i gjennomsnitt 50-60 kroner og omtrent det halve for massevirke furu. Skogeierne bør nå spesielt se etter bestand med høy andel sagtømmer. I tillegg til en bedre sagtømmerpris gir muligheten for å ta ut spesialsortimenter som stolp og stamblokk dette til et godt alternativ, sier Haug.

Skogsjef Lars Kristen Haug i Viken Skog har analysert prisendringene det siste halve året nærmere, og kan fornøyd konstatere at rotnettoen, som er det skogeier sitter igjen med, har økt.

Grep for økt sagtømmerandel

Viken Skog har jobbet hardt for å sikre avsetning av et så høyt volum som mulig uten å gå på akkord med prisene. I tillegg er det tatt flere grep for å sikre at en så stor andel av tømmerstokken som mulig blir kappet til sagtømmer. Dette gjelder forhold som redusert toppmål og reduserte kvalitetskrav.  Det store prisspennet mellom sagtømmer og massevirke gjør det også viktig å fokusere på utleggsandelen. Erfaringsmessig lønner det seg å aptere tvilsstokkene til sagtømmer, og heller risikere en litt høyere utleggsandel. Dette er forhold som Viken Skog følger opp tett med våre hogstentreprenører. 

Økt produksjonsfart 

For å hindre oppbygging av for store lagre av massevirke ved bilvei og terminaler har alle hogstentreprenører som hogger for Viken Skog kjørt på ukeskvoter i store deler av fjoråret. 

-Nå på nyåret har vi økt produksjonsfarten. Skogeiere bør derfor ikke vente med å ta kontakt og avtale eventuell befaring med sin skogbruksleder, sier Haug.

Lars Kr. Haug understreker at prisøkningene fra nyttår gjelder for de som inngår nye avtaler nå og fremover, og for de skogeierne som har inngått avtale med pris på avvirkningstidspunktet.

–Skogeier har som tidligere to valg for fastsetting av tømmerpris i sin avtale. Enten å få en fastpris som reflektere prisnivået ut ifra markedsforventninger på kontraktstidspunkt, eller en avtale med som benytter gjeldende pris på avvirkningstidspunktet. Mange av våre andelseiere lurer nok på hvilken modell de bør velge, men de skal være trygge på at når de inngår en avtale med Viken Skog så vil de få en konkurransedyktig pris, avslutter Haug.