Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Øker tilskuddet til supplering

Landbruksdirektoratet opplyser at de øker tilskuddssatsen til suppleringsplanting fra 30 til 40 prosent. Ellers er tilskuddssatsene for 2023 de samme som i fjor.


Hånd, ungplante

ØKER: Ved suppleringsplanting gis det i år mer i tilskudd, blant annet fordi det er et klimatiltak. Illustrasjonsfoto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog.

For gjødsling av skog ble det som forventet, nemlig at tilskuddet på 50 prosent opprettholdes. Det samme gjelder for tettere planting ved nyplanting, der satsen på 60 prosent videreføres. For suppleringsplanting er altså tilskuddssatsen økt til 40 prosent.

Tilskuddssatsene for 2023:

  1. Gjødsling av skog: 50 prosent
  2. Tettere planting ved nyplanting: 60 prosent
  3. Suppleringsplanting: 40 prosent

Landbruksdirektoratet opplyser at tilskuddssatsene er fastsatt på grunnlag av tildelingen og forventet aktivitet.

– Dersom søknadsmengden blir større enn tildelingen, kan satsene bli redusert. Det vil i tilfelle mest sannsynlig kunne skje i siste søknadsomgang, som er 25. november, skriver direktoratet.

Søknadsomganger og søknadsfrister:

  1. Gjødsling av skog: 15. september
  2. Tettere planting ved nyplanting: 1. september og 25. november
  3. Suppleringsplanting: 1. september og 25. november

Søknader som kommer inn for sent, vil ikke bli tildelt tilskudd.

Forvaltning, forutsetninger og vilkår for ordningen:

  1. Ordningen forvaltes av kommunene i tråd med reglene i NMSK-forskriften (forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket). 
  2. Faglige råd, forutsetninger og vilkår for tilskuddet er ikke endret fra tidligere år.

Se alle tilskuddsordningene for skogbruk på nettsidene til Landbruksdirektoratet.