Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Øker satsene for felling av villsvin

Satsene er økt for å sende inn prøver av villsvin felt under jakt i Norge. Jegere kan nå få 3000 kroner per hanndyr og 5000 kroner per hunndyr. Grunneiere kan dessuten få 4000 kroner i godtgjørelse for villsvin felt på sin eiendom.


Villsvin, foto fra Unsplash.com

ØNSKER ØKT JAKT PÅ VILLSVIN I NORGE: Skogkurs lanserer nå kurs i jakt på villsvin. Se mer hos Villsvinprosjektet.no. Illustrasjonsfoto: Andriyko Podilnyk, Unsplash.com

Av Bjørn H. Pettersen

Forutsetningen for å få godtgjørelse er at villsvinene er felt under jakt i Norge, at man søker om godtgjørelse hos Mattilsynet og at prøvene sendes inn på riktig måte til Veterinærinstituttet.

Det er Mattilsynet som administrerer ordningen og betaler ut godtgjørelse til jegere og grunneiere. Les mer om ordningen på Mattilsynets nettsider.

Afrikansk svinepest i Sverige

Villsvin er ansett som en fremmed art i Norge. Siden 2020 har det blitt gitt godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin skutt i Norge.

Nå økes altså satsene betydelig:

  • Fra 1000 til 3000 kroner per felte hanndyr.
  • Fra 2500 til 5000 kroner per felte hunndyr.
  • Fra 3000 til 4000 kroner ved melding om funn av påkjørte, syke eller døde villsvin.
  • Grunneiere kan i tillegg få 4000 kroner per felte villsvin på sin eiendom (ny prøveordning).

Bakgrunnen for de økte satsene er funn av den svært smittsomme sykdommen afrikansk svinepest i Midt-Sverige. Hittil er det påvist afrikansk svinepest hos 49 dyr, og et enomrt skogområde er avgrenset for blant annet hogst og friluftsliv. Les mer om det her.

Ønsker mer villsvinjakt

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) informerte om de nye satsene på et villsvinmøte i Aremark i Østfold tidligere i denne uka.

– Det viktigste framover er at jegerne skyter enda flere villsvin enn de gjør i dag, og at grunneiere som har villsvin legger enda bedre til rette for effektiv jakt, sa Pollestad på møtet, ifølge regjeringen.no.

Erlend Kvernenes i Villsvinprosjektet er glad for at godtgjørelsen for innsendte prøver av skutte villsvin nå er kraftig styrket.

− Villsvinprosjektet er glad for at godtgjørelsen nå er økt, og ser på dette som et godt intensiv for å styrke arbeidet med høyere avskyting fremover, sier han.