Oi! Det var tøffe maskiner!

Det var 40 spente barn fra Øygardsjordet barnehage med Viken Skog på hogst på Dokka nylig i det mest populære turområdet i regionen. De fikk både se og lære masse om dagens skogbruk.


Bilde: Skogbruksleder Terje Roen var en populær mann da han tok med seg 40 barnehagebarn ut for å se på en skogsdrift.

Øygardsjordet barnehage på Dokka ligger helt inntil skogeiendommen til OVF prestegards skoger i Nordre Land. OVF(Opplysningsvesenets fond) har avtale med Viken Skog om å gjennomføre en hogst på ca 2 000 kubikk. Dette stedet er det mest brukte turområdet i Dokka-regionen som brukes av skoler, barnehager og privatpersoner.

Viken Skog skogbruksleder Terje Roen har ansvaret for hogsten og bestemte seg tidlig for at han ønsket å informere brukerne av skogen godt.

-Øyagardsjordet barnehage har sitt turområde her og jeg lovet dem en befaring opp i hogstområdet for å se på maskiner og kanskje sitte i de og lære de litt om skogbruk. Dette er noe de hadde sett frem til skal jeg si deg og det var svært mange spente små som deltok, ca 40 barn og de ble tatt med i 2 grupper slik at vi kunne ha bedre kontroll. Sikkerheten var det aller viktigeste! Poengterer Roen.

Bilde: Entreprenør ved Dag Nydahl og Stian Tåje i Struksnæs Skog AS lot barne få prøve instrumentene i hogstmaskinen og lassbæreren til stor glede og spenning.

Ekstra hensyn

-Turstien som går gjennom hele området må vi ta ekstra hensyn til, og en bratt bakke ned mot barnehagen er det mange store gran og furutrær som må felles manuelt og vinsjes inn til arbeidsområdet for hogstmaskinen. Det er Struksnæs Skog som er entreprenør ved Dag Nydahl og Stian Tåje som utfører hogsten, sier Roen.

Enkle tiltak

-Dette gjør jeg for å vise at Viken Skog er åpne og ønsker å informere om hva vi gjør. Fått mange bra tilbakemeldinger på at vi forteller om hva vi gjør, hvorfor og rydder etter at hogsten er avsluttet. Vi har blant annet lagd en rekke klopper hvor man legger bar på bakken for å spare turstien for å slippe kjøreskader. Vi har bygd enkle bruer slik at vannet kan renne fritt. Dette fjernes når vi er ferdige. Vi opplyser også om at det vil bli plantet ny skog her. Barnehagen har sitt område i Trollskogen så vi setter igjen noen busker og vegetasjon til lekeapparat, også at det fremdeles skal se idyllisk ut. Det er enkle tiltak som krever litt tid, men jeg vil så absolutt si at det er verdt det. Barna hadde store øyne da de så hogstmaskinen. De fikk lov til å sitte i maskinen og trykke på spennende lysende knapper. De synets det var kuuult når trærne ble hogd og kvistet, forteller Roen.

-Det er litt spennende og ikke minst givende å gjøre sånne ting. Det er viktig å informere om hva vi gjør. Tror svært mange av dem hadde mye å fortelle når de kommer hjem fra barnehagen den dagen, smiler Roen, som selv er både far og bestefar.