Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Baner vei for mindre utslipp og en enda grønnere skognæring

Norske Skog Saugbrugs, Nortømmer og Viken Skog har sammen etablert selskapet Tømmerterminal Hauerseter, som er en privateid sidesporterminal for lasting av tømmer på jernbane. Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård vil offisielt åpne den nyetablerte tømmerterminalen på Hauerseter onsdag 19. januar.


SAMFERDSELSMINISTEREN ÅPNER DEN NYE TØMMERTERMINALEN: Samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård vil offisielt åpne terminalen på Hauerseter onsdag 19. januar.

Av Helene Nygaardsvik Ruud

Initiativet vil føre til økt produktivitet og reduserte transportkostnader for hele verdikjeden. I tillegg vil det også være en betydelig samfunnsøkonomisk nytte gjennom reduserte CO₂-utslipp, mindre veislitasje og høyere trafikksikkerhet.

− Terminalen, som ligger på Hauerseter i Ullensaker kommune, er etablert på privat initiativ. Nylig har vi fått på plass de nødvendige godkjenningene fra både Jernbanetilsynet og Bane NOR for å kunne laste og transportere tømmer på bane, forteller daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen.

De første tømmertransportørene leverte lass med tømmer på Hauerseter 23. desember, og det første tømmertoget vil etter planen gå i løpet av januar.

− Nå gleder vi oss til offisiell åpning, og er svært glad for at samferdselsministeren kommer for å se, sier Kristiansen.

Sparer mange tømmerbillass

Over tømmerterminalen vil det årlig transporteres mellom 100.000 og 150.000 kubikkmeter med tømmer, hovedsakelig massevirke av gran som skal til Norske Skog Saugbrugs i Halden. Dette utgjør et sted mellom 2.500 og 3.750 tømmerbillass i året. Om returbiler legges til, kan tallene dobles.

− Det grønne skiftet krever at vår inn- og uttransport fra fabrikkene skjer med utslippsfrie transportløsninger. Samtidig med at vi får lavere karbonutslipp og kostnader, blir det nå færre tømmervogntog på veiene våre. En videreutvikling av jernbanenettet og terminalstrukturen frem mot 2050 vil være en forutsetning for gjennomføring av det grønne skiftet i industrien og oppfyllelse av Norges utslippsforpliktelser i Glasgowavtalen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Bakgrunnen for etableringen av terminalen er å få mer tømmer over fra vei til jernbane. Fra denne geografien kjøres i dag alt tømmer som skal til industrien i Østfold på tømmerbiler via Oslo.

God plassering ved Gardermoen

Terminalen på Hauerseter ligger like nord for Gardermoen. Den er dermed geografisk godt plassert sammenlignet med andre tømmerterminaler. Hauerseter vil avlaste de andre terminalene, bidra til en sterk reduksjon av antall tømmerbiler på veiene og redusere transportavstanden fra skogen i området rundt terminalen.

Stjerneeksempel på et privat initiativ

Sidesporterminalen har kostet omkring 6 millioner kroner, hvorav Bane NOR har innvilget økonomisk støtte på 670.000 kroner til etableringen:

− Hauerseter tømmerterminal er et stjerneeksempel på hvordan private initiativer i samarbeid med Bane NOR kan gi mer bruk av jernbanens infrastruktur. Vi er imponert over initiativet og gjennomføringskraften til prosjektet, og feirer at det nå blir færre lastebiler på veiene når enda mer tømmer går på skinner, sier Gorm Frimannslund, Konsernsjef Bane NOR.