Oceanwood ny eier av Norske Skog AS

Investeringsfond som forvaltes av Oceanwood Capital Management Limited har nå overtatt 100 % av aksjene i Norske Skog AS, etter en omfattende prosess med myndighetsgodkjennelser. Kjøpet ble kjent i mai og det har vært jobbet med å få det på plass fram til nå. 14. februar 2019 kommer investeringsdirektør i Oceanwood John Chiang til Viken Skogs konferanse Tømmer&Marked for å snakke om planene videre med Norske Skog.


 

John Chiang, partner og investeringsdirektør i Oceanwood er tilfreds med at den lange prosessen med å få godkjent kjøpet av Norske Skog AS nå er formelt gjennomført.

– Når den finansielle restruktureringen og salgsprosessen nå definitivt er avsluttet, så gleder vi oss til å arbeide tett med Norske Skogs ledelse, ansatte og andre nøkkelinteressenter for å bedre virksomheten. Vi deler ambisjonen om å sørge for at det nye Norske Skog konsernet lykkes og realiserer potensial som vi mener ligger i virksomheten gjennom fortsatt utvikling av kjernevirksomheten og nye vekstprosjekter, sier Chiang som kommer til Viken Skogs konferanse Tømmer og Marked 14. februar 2019 for å snakke om planene de har med Norske Skog.

Bilde: Fra venstre daglig elder Norske Skog Saugbrugs Kjell Arve Kure, investeringsdriektør Oceanwood John Chiang, styreleder Norske Skog Sven Ombudstevdt og konsernsjef Norske Skog Lars Sperre.

– Ny og spennende begynnelse

Konsernsjef i Norske Skog, Lars P. S. Sperre, sier at gjennomføring av salget setter sluttstrek for en langvarig omstrukturering av det tidligere gjeldstyngede Norske Skog konsernet.

– Det er en ny og spennende begynnelse for ansatte, eiere, kunder og leverandører. Med Oceanwood som en ny, sterk eier har Norske Skog konsernet og våre ansatte nå en unik mulighet til å videreutvikle kjernevirksomheten vår og investere i lovende nye vekstprosjekter.

Vi gleder oss til å samarbeide med våre nye eiere framover. Med god fart i kjernevirksomheten og mange lovende utviklingsprosjekter i støpeskjeen er jeg nå optimistisk med tanke på fremtiden, sier Sperre.

Viktigste milepæl

Styreleder i Norske Skog AS, Sven Ombudstvedt, mener dette er en av de viktigste milepælene for Norske Skog konsernet gjennom de siste tiårene.

– Det avslutter nesten to år med iherdig innsats og engasjement for å finne en varig løsning for Norske Skog konsernets operative virksomhet, sier Ombudstvedt.

Netto kjøpesum etter justeringer ble på cirka 236 millioner euro i kontanter. 231 millioner euro forventes distribuert til innehaverne av 290 millioner euro i pantsikrede obligasjonen fra 2019 og långivere under likviditetsfasiliteten på 16 millioner euro, mens det resterende vil bli holdt på en sperret konto i seks måneder i påvente av potensielle prisjusteringer etter transaksjonsgjennomføringen i følge pressemelding fra Norske Skog.

Om Norske Skog
Norske Skog er en ledende produsent av publikasjonspapir med sterke markedsposisjoner i Europa og Australasia. Konsernet er den tredje største produsenten i Europa og den største produsenten i Australia.
Norske Skog driver til sammen syv lønnsomme papirfabrikker, strategisk plassert nær attraktive markeder. Total papirproduksjonskapasitet er på 2,7 millioner tonn, hvorav 1,8 millioner tonn er avispapir og 0,9 millioner tonn er magasinpapir (superkalandrert og bestrøket).

Om Oceanwood
Oceanwood er et uavhengig investeringsselskap grunnlagt i 2006, med kontorer i London og på Malta. Selskapet forvalter over USD 2 milliarder, primært for offentlige pensjonskasser og andre institusjonelle investorer. Oceanwood er dedikert til å investere i selskaper i Europa og anvender en fundamental tilnærming i sine investeringer. Oceanwood er fokusert på en bærekraftig balanse i selskapene det investeres, i og er opptatt av konstruktivt samarbeid med ledelsesgruppene i sine selskaper, for å oppnå verdiskapning for alle interessegrupper.