Oceanwood ny eier av Norske Skog

Oceanwood vant budkampen om Norske Skog og sikrer seg konsernets syv papirfabrikker. Viken Skog er fornøyd med at det har kommet en avklaring og håper den nye eieren vil bidra til omstilling og vekst i papirfabrikkene.


 

Oceanwood er ny eier av Norske Skog, ifølge en pressemelding fredag morgen. Det britiske hedgefondet har inngått en aksjekjøpsavtale for kjøp av samtlige aksjer i Norske Skog.

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen mener det er bra at Norske Skog endelig har fått en avklaring.

-Vi håper Oceanwood blir en god og langsiktig eier av Norske Skog, og at den nye eieren vil bidra til omstilling og vekst i fabrikkene slik at Norske Skog kan bli en sterk aktør i papirindustrien og den nye bioøkonomien, sier Kristiansen.

Styreleder i Norske Skog, Sven Ombudstvedt mener salget er en av de viktigste milepælene for Norske Skog-konsernet gjennom de siste årene.

– Det avslutter nesten to år med iherdig innsats og engasjement for å finne en løsning for konsernets kapitalstruktur. Oceanwoods beslutning om å kjøpe en majoritetsposisjon i det sikrede obligasjonslånet, og deretter beslutningen om å igangsette en salgsprosess, viste seg å være nøkkelen til å løse opp den fastlåste situasjonen som truet fremtiden til konsernets operative virksomhet, sier Ombudstvedt.

Stort potensiale

Prisen Oceanwood betaler for Norske Skogs sju papirfabrikker skal være rundt 235 millioner euro, tilsvarende 2,26 milliarder kroner. I tillegg kommer gjelden som Norske Skog har til obligasjonseierne. Salgsprovenyet vil dekke rundt 69% av utestående forpliktelser til lånet og likviditetsfasiliteten, ifølge meldingen.

– Når salgsprosessen nå er avsluttet, gleder vi oss til å arbeide med Norske Skogs ledelse og ansatte. Vi deler ambisjonen om å sørge for at det nye Norske Skog konsernet lykkes og realiserer potensiale som vi mener ligger i virksomheten gjennom fortsatt omstilling og vekst, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood i en pressemelding.

Oceanwood får kjøpe samtlige aksjer i Norske Skog AS. Etter en svært lang, og ifølge selskapet, komplisert budprosess var det Oceanwood som la inn budet som ga høyest salgsproveny i kontanter for aksjene og enkelte konsernlån. Gjennomføring av transaksjonen er betinget av at Oceanwood får relevante konkurranserettslige- og andre regulatoriske godkjennelser i berørte land, inkludert Australia og New Zealand. Denne prosessen antas å ta mellom fire og seks måneder.

Unik mulighet

Konsernsjef Lars P. S. Sperre i Norske Skog sier at med Oceanwood som en ny eier, har konsernet og de ansatte nå en unik mulighet til å bygge opp en robust forretningsplattform, som gjør det mulig å videreutvikle kjernevirksomheten og investere i lovende nye vekstprosjekter.