Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nytt rekordår for Viken AT Market

Viken AT Market har økt omsetningen for hvert år siden starten, bortsett fra i koronaåret 2020. I år eksporterer selskapet for første gang mer enn 1 million kubikkmeter med tømmer.


Tømmertraktor, skip, Lierstranda

LIERSTRANDA: På dette bildet brukes en tømmertraktor til å frakte tømmeret fra veltene på havneterminalen og ut på lekteren der skipets lasterom fylles opp. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Eksportselskapet til Viken Skog og AT Skog ble etablert i 2015, og har levert tømmer på skip til utenlandske kunder siden 2016.

I fjor var et rekordår for Viken AT Market da de skipet nesten 950.000 kubikkmeter med tømmer ut av landet. Det meste går til Sverige, Tyskland og Baltikum.

− I år passerte vi 1 million kubikkmeter med virke allerede nå i november. Det blir nok rundt 1,1 millioner kubikkmeter innen nyttår, forteller Kjersti Denver, supply chain manager i Viken AT Market.

I fjor sørget selskapet for at 220 skip gikk ut av landet med norsk tømmer. Hvor mange det blir i år, er ikke helt sikkert, men det ender trolig på mellom 240 og 250 skip.

GOD PLASS: Skipene tar mellom 3500 og 6000 kubikkmeter med tømmer, som utgjør mellom 75 og 140 tømmerbillass. Foto: Egil Granum

Økning på nesten 100 prosent

2017 var det første året da Viken AT Market sørget for tømmereksport gjennom hele kalenderåret. Da ble det eksportert i overkant av 560.000 kubikkmeter med tømmer. I 2022 blir det altså nesten en dobling siden 2017.

− Vi har hatt en økning i tømmereksporten på mellom 15 og 22 prosent for hvert år. Unntaket er 2020, da det var en nedgang som skyldes at alt stoppet opp i noen uker i starten av koronapandemien. Deretter skjøt det virkelig fart igjen, og vi har nå hatt to rekordår på rappen, forteller Kjersti Denver.

HOLDER OVERSIKT OVER TØMMEREKSPORTEN: Kjersti Denver er supply chain manager (logistikksjef på godt norsk) i Viken AT Market. Selskapet er eid av Viken Skog og AT Skog, med en eierandel på 50 prosent hver.

Vindfallhogst er en av forklaringene på økningen for eksportselskapet det siste året. Det voldsomme uværet 19. november i fjor blåste ned millioner av trær. Hogstentreprenørene har jobbet på spreng for å redde verdiene i skogen, mens tømmerbilsjåførene har stått hardt på for å få tømmeret fra skogområdene til kundene. Noen av kundene befinner seg altså utenfor Norges grenser, og i dag eksporteres nesten hver tredje tømmerstokk.

− Uten Viken AT Market hadde vi hatt store problemer med avsetningen av tømmeret, og da særlig i perioder der det har vært viktig å få vindfalltømmeret bort fra skogen og ut til kundene. Markedet i Norge er ikke stort nok til å ta unna alt, og derfor har tømmerbilene gått i skytteltrafikk mellom områder med mye vindfall og tømmerterminalene, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

Massevirke, sagtømmer og flis

Sagtømmer utgjør det meste av det Viken AT Market eksporterer. Mye av det går til sagbruket Ilim Nordic Timber, som holder til i kystbyen Wismar i Tyskland og som er den største kunden til Viken AT Market. Og det meste av det som går til Baltikum, går til sagbruk i Latvia.

– Tidligere eksporterte vi mest massevirke, men nå er det mest sagtømmer, cirka 75 prosent i år. Det går fortsatt en del massevirke, for eksempel til Mercer i Tyskland og Södra og Billerud i Sverige, men etterspørselen etter norsk sagtømmer har økt betraktelig det siste halvannet året. I tillegg leverer vi biovirke og flis. Det går mange skip med flis fra Norge til København, der flis brukes til å varme opp store deler av byen. Det er en bevisst strategi fra Københavns kommune i deres mål om å bli verdens første CO2-nøytrale hovedstad i 2025. Da trenger de klimanøytrale kilder, sier Kjersti Denver.

Viken AT Market har en avtale med rederiet Viridis Bulk Carriers, som skal bygge ammoniakkdrevne skip. Tømmereksportøren er en av få deltakere i prosjektet som har en vare som skal til Baltikum. Les mer om det her.

Mye som må planlegges

Havneterminalene Viken AT Market har brukt mest i år, er Alvim i Sarpsborg, Lierstranda ved Drammen, Larvik, Herre i Porsgrunn, Eydehavn i Arendal og Strømsvika i Mandal. Disse seks står for 86 prosent av aktiviteten. I tillegg har Viken AT Market avtale om tømmertransport fra cirka 25 mindre havner på Vestlandet, som til sammen utgjør cirka 14 prosent av totalen.

Logistikken er sentral del av jobben med å frakte den tunge varen til bestemmelsesstedet. Kjersti Denver har ansvar for terminalene og båtplanleggingen, og hun har kontakt med rederiene og operatørene som laster skipene med tømmer.

– Det er mye planlegging i mange måneder i forkant sånn at alt er på plass når skipene ankommer. Det skal være nok tømmer på terminalen, og operatørene må være klare. Vi gjør det vi kan for å bruke skip som frakter varer begge veier, tømmer ut av landet og andre varer hit til Norge, forteller Denver.

I år har eksportselskapet skipet ut mest fra Lierstranda. Det henger sammen med at det er i Viken Skogs geografi det har vært klart mest vindfallhogst. Hittil er det hogget nær 900.000 kubikkmeter med vindfall på oppdrag for Viken Skog.

Lierstranda går for øvrig også mot et rekordår, og derfra blir det i år skipet ut cirka 850.000 kubikkmeter med virke.