Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nyhet: Viken Advokatkurs

Et "Viken Advokat kurs" på tema generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse. På kurset tar vi opp viktige spørsmål som oppstår ved overdragelse av landbrukseiendom.


 

Hva lærer jeg?

  • Fastsettelse av kjøpesum
  • Økonomiske rammer for fortsatt drift og rettferdighet mellom arvinger
  • Konsesjon, bo- og driveplikt
  • Hvordan skatten påvirkes av kjøpesum og hvilke deler av salget som kan skje skattefritt
  • Fradeling av tomter, bruksretter m.v.
  • Overføring fra dødsbo, overføring av alt med en gang, gradvis overføring
  • Hvilken betydning det har om kostnader belastes den som overdrar eller den som overtar
  • Alternative måter å organisere virksomheten/overdragelsen på

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på i kurs om generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse.

Kursoppbygging

Kurskveld: Gjennomgang og diskusjon av problemstillinger, herunder skattemessige konskvenser knyttet til de valg partene står overfor ved overdragelse av eiendom. Tidsramme fra kl. 18.00 til 21.00.

Kursledere: Advokat Nils Mugaas og advokat Erik Chr. Heen fra Advokatfirmaet Bentzen. 

Kursdatoer:

Tirsdag 13. november - Askim

Torsdag 15. november - Hønefoss

Mandag 19. november - Revetal

Påmelding og kursavgift

Du melder deg enkelt på her PÅMELDING senest en uke før aktuelt kurs. Eller kontakt Viken Skog Servicesenter på telefon 32 10 30 00 eller pr. e-post.

Andelseierpris: kr 1595,- Gjelder også for ektefelle og kommende generasjon andelseier. 

Ordinær pris: kr 1995,-

Faktura vil bli sendt ut etter kurset. Prisen inkluderer kursmateriell som blir delt ut på teorikvelden. Kurset kan dekkes av skogfond med skattefordel. Forbehold: Vi må ha minimum 10 deltagere for at kurset skal avholdes.

Påmeldingsfrist: senest 2 uker før aktuelt kurs