Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Populær sporopprettingsgaranti

En av barrierene til et aktivt skogbruk kan være usikkerhet om risiko for sporskader ved drift av tømmer, og at allmennheten kan reagere på dette. Viken Skog har inkludert en egen garanti for dette i ENKEL - og PLUSS Skogpakken, og dette har blitt et populært tilbud blant mange skogeiere.


Sporskader - hvem har ansvaret?

Hvem har ansvar for å reparere eventuelle sporskader som hogstmaskinen og lassbærer kan etterlate seg etter en hogst? Og ikke minst; hvem tar kostnaden? Dette er spørsmål som til stadighet dukker opp blant skogeiere, men også fra allmennheten. Særlig i vårløsningen når frosten ikke lengre lager det faste dekket i jordsmonnet vil det ofte oppstå sporskader som må utbedres. Tidligere har svaret på dette spørsmålet vært skogeier, med mindre annet er avtalt i kontrakten. 

Sporopprettingsgaranti - hva dekker den?

– Har det etter driften blitt kjøreskader og spor som i henhold til PEFC Skogstandard må utbedres, utfører Viken Skog dette så snart fuktighetsforholdene gjør det praktisk mulig, forklarer skogsjef Lars Kristen Haug. Kostnadene for utbedringen dekkes gjennom avtalene. Norsk PEFC Skogstandard har 27 kravpunkt, som beskriver hvordan et bærekraftig skogbruk skal gjennomføres, avslutter Haug.

Inkludert i Enkel- og Pluss Skogpakkene

Skogsjef Lars Kristen Haug i Viken Skog er svært fornøyd med nå å kunne tilby sporopprettingsgaranti inkludert i Enkel- og Pluss Skogpakkene. De som velger å inngå en avtale om hogst gjennom en av disse skogpakkene behøver derfor ikke bekymre seg for ansvaret og eventuelle kostnader med oppretting av sporskader. –Vi i Viken vil gjøre det enklere for skogeierne å realisere verdien av skogen sin. Sporopprettingsgarantien som vi nå har lagt inn i Enkel- og Pluss Skogpakkene skal svare opp dette, sier Lars Kristen Haug.

Bilde: Skogsjef Lars Kristen Haug har jobbet i Viken Skog i en årrekke. Han har ikke vært borti at noen har tilbudt en slik "garanti".