Nyhet: "Sporopprettingsgaranti" i Enkel og Pluss Skogpakke!


Sporopprettingsgaranti inkludert i Enkel- og Pluss Skogpakkene

Skogsjef Lars Kristen Haug i Viken Skog er svært fornøyd med nå å kunne tilby sporopprettingsgaranti inkludert i Enkel- og Pluss Skogpakkene. En av barrierne for å drive et aktivt skogbruk har vært at det kan oppstå terrengskader og at allmennheten kan reagere på dette. Dette tar Viken Skog på alvor og ønsker å systematisk ta ytterligere ansvar for. –Vi i Viken vil gjøre det enklere for skogeierne å realisere verdien av skogen sin. Sporopprettingsgarantien som vi nå har lagt inn i Enkel- og Pluss Skogpakkene skal svare opp dette, sier Lars Kristen Haug.

Bilde: Skogsjef Lars Kristen Haug har jobbet i Viken Skog i en årrekke. Han har ikke vært borti at noen har tilbudt en slik "garanti". 

Hva innebærer en slik garanti - skogsjefen forklarer nærmere

– Har det etter driften blitt kjøreskader og spor som i henhold til PEFC Skogstandard må utbedres, utfører Viken Skog dette så snart fuktighetsforholdene gjør det praktisk mulig. Kostnadene for utbedringen dekkes gjennom avtalene. Norsk PEFC Skogstandard har 27 kravpunkt, som beskriver hvordan et bærekraftig skogbruk skal gjennomføres, avslutter Lars Kristen Haug.