Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nygård åpnet tømmerterminalen på Hauerseter

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpnet Hauerseter tømmerterminal ved Gardermoen onsdag. – Skal vi redusere klimagassutslippene, er vi helt avhengig av innsatsen fra både privat næringsliv og det offentlige, sa statsråden.


Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

ÅPNET TØMMERTERMINALEN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var i svært godt humør da han foretok den offisielle åpningen av Hauerseter tømmerterminal onsdag 19. januar. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen og Helene Nygaardsvik Ruud

Norske Skog Saugbrugs, Nortømmer og Viken Skog har sammen etablert selskapet Tømmerterminal Hauerseter AS, som er en privateid sidesporterminal for lasting av tømmer på jernbane. Terminalen kostet om lag 6 millioner kroner, betalt av de tre aktørene med støtte på 670.000 kroner fra Bane NOR.

Over Hauerseter skal det årlig transporteres mellom 100.000 og 150.000 kubikkmeter med tømmer, hovedsakelig massevirke av gran som skal til Norske Skog Saugbrugs i Halden.

SE VIDEO: Fra åpningen av Hauerseter tømmerterminal. Video: Egil Granum, Viken Skog

Starter med ett tog i uka

Onsdag 19. januar var det storstilt åpning av terminalen der deltakere fra store deler av skognæringen og jernbanesektoren var til stede. Tømmerterminalen er plassert på tomta betongleverandøren Swerock disponerer, rett ved sagbruket RingAlm og Hauerseter stasjon.

Ved sidesporet og de nylig oppbygde tømmerveltene var det satt opp et partytelt som ly i forbindelse med åpningen. Om lag 70 inviterte overvar åpningsseansen. Bakerst i teltet satt tre stillferdige karer som er blant dem som får jobben med å laste tømmer fra veltene, som tømmerbilsjåførene bygger opp, til togvognene.

− Her er det plass til 12 vogner, og vi bruker cirka tre timer på å fylle dem med tømmer. Til å begynne med skal det gå ett tog i uka, på lørdager. Det første toget går 29. januar, fortalte Terje Floor, som er tømmerlaster hos Terminallasting AS.

TØMMERLASTERE: Terje Floor (til venstre), Ole Petter Floor og Tommy Stensrud Floor i Terminallasting AS, en familiebedrift eid av Helge Floor på Stange. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Sparer mange tømmerbillass

Bakgrunnen for etableringen av terminalen er å få mer tømmer over fra vei til jernbane. I området rundt tømmerterminalen er det mye skog, og i dag kjøres alt tømmer som skal til industrien i Østfold på tømmerbiler via Oslo.

En tømmermengde på mellom 100.000 og 150.000 kubikkmeter utgjør et sted mellom 2.500 og 3.750 tømmerbillass i året. Om returbiler legges til, kan tallene dobles.

− Det grønne skiftet krever at vår inn- og uttransport fra fabrikkene skjer med utslippsfrie transportløsninger. Samtidig med at vi får lavere karbonutslipp og kostnader, blir det nå færre tømmervogntog på veiene våre. En videreutvikling av jernbanenettet og terminalstrukturen frem mot 2050 vil være en forutsetning for gjennomføring av det grønne skiftet i industrien og oppfyllelse av Norges utslippsforpliktelser i Glasgowavtalen, sa Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Kortere reisevei for sjåførene

Terminalen ligger på Hauerseter, like øst for Gardermoen i Ullensaker kommune.

− Like før jul fikk vi på plass de nødvendige godkjenningene fra både Jernbanetilsynet og Bane NOR for å kunne laste og transportere tømmer på bane. Vi er glad for at dette arbeidet nå er ferdig og at vi endelig kan ta i bruk terminalen, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog.

GOD LØSNING: Hans Martin Hofseth, Viken Skogs skogbruksleder i Nes og Eidsvoll, styreleder Olav Breivik og skogsjef Stian Sandbekkbråten sier tømmerterminalen er til god hjelp for å få fraktet tømmer fra dette området til Norske Skog Saugbrugs i Halden. − Nå kan sjåførene levere sagtømmeret til RingAlm, rett her borte, og massevirket her, uttalte de.

De første tømmertransportørene leverte lass med tømmer på Hauerseter noen dager før jul. For tømmerbilsjåførene blir det nå en kortere reisevei der de slipper å ta turen gjennom hovedstaden. Det betyr blant annet at de får kjørt flere turer per dag fra nærliggende skogsområder til Hauerseter.

− Dette er rett og slett en gledens dag for alle parter, sa Olav Breivik styreleder i Viken Skog.

Å overføre tømmer fra vei til jernbane her på Østlandet har flere fordeler, kunngjorde statsråd Nygård.

− Tømmertogene går på fornybar elektrisk vannkraft. Svevestøv og mikroplast er ikke et problem på jernbanen. I tillegg blir fremkommeligheten og trafikksikkerheten bedre med færre lastebiler på veiene. Det vil derfor være svært positivt om den positive utviklingen til skinnegående tømmertransport kan fortsette, sa samferdselsministeren.

TERMINALSAMARBEID: Viken Skog, Nortømmer og Norske Skog Saugbrugs har gått i samarbeid om tømmerterminalen på Hauerseter ved Gardermoen. Fra venstre: Arne Rørå i Nortømmer, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Sven Ombudstvedt i Norske Skog og Olav Breivik i Viken Skog. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Behov for større terminal

Sidesporterminalen er foreløpig en midlertidig løsning som løser et akutt behov for mer miljøvennlig tømmerforsyning til Norske Skog Saugbrugs. Arbeidet med en permanent tømmerterminal på Hauerseter må fortsette, mener Olav Breivik.

− Denne midlertidige terminalen er en god løsning her og nå, og åpningen er en viktig begivenhet for en mer klimavennlig reise for en klimavennlig naturressurs. Men terminalen kan ikke ta ut hele potensialet for omlegging fra vei til bane i denne regionen. Jernbaneinfrastruktur må være et offentlig anliggende. Vi håper derfor at departementet vil ta en ny terminal her på Hauerseter inn i sine langtidsplaner igjen. En fullverdig terminal må kunne ta hele togsett og ha større kapasitet for lagring og opplastning enn denne, sa Breivik.

Utredningen «Godspakke Innlandet» i regi av Jernbanedirektoratet og Bane NOR viste at mellom 300.000 og 400.000 kubikkmeter med tømmer burde gå via en terminal på Hauerseter, som ligger i «krysset» mellom E6 og E16.

Mulig inn i nasjonal transportplan

Jernbanedirektoratet og Bane NOR konkluderte imidlertid med at det ble for dyrt å bygge en stor nok terminal. Skognæringen og treforedlingsindustrien har derfor tatt initiativ til og finansiert et alternativ som har bortimot halvparten av kapasiteten direktoratet og Bane NOR mener er nødvendig.

− En fullverdig terminal koster, men dette er et viktig klima- og miljøtiltak som også har stor samfunnsøkonomisk betydning. Vi tror dessuten en ny terminal kan bygges langt billigere enn de kalkylene som hittil er lagt på bordet, fastslo Brevik.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård lovte å se nærmere på spørsmålet om en større tømmerterminal på Hauerseter.

− Statistikken de siste årene viser at den skinnegående tømmertransporten er i medvind. Stadig mer tømmer transporteres på bane. Det er veldig positivt. Regjeringen vil selvsagt at denne utviklingen skal fortsette. Et av grepene er å utarbeide tiltak sammen med næringen, slik at en større andel av godsvolumet kan fraktes på bane. Vi vil se på dette i forbindelse med det videre arbeidet med kunnskapsgrunnlaget i den nye nasjonale transportplanen, sa Nygård, som selv kommer fra «plankebyen» Fredrikstad, der han var ordfører i ti år fra 2011.

God plassering ved Gardermoen

Terminalen på Hauerseter er geografisk godt plassert sammenlignet med andre tømmerterminaler. Hauerseter vil avlaste de andre terminalene, bidra til en sterk reduksjon av antall tømmerbiler på veiene og redusere transportavstanden fra skogen i området rundt terminalen.

− I tillegg til økt produktivitet og reduserte transportkostnader for hele verdikjeden vil det også være en betydelig samfunnsøkonomisk nytte gjennom reduserte CO2-utslipp, mindre veislitasje og høyere trafikksikkerhet, sier Arne Rørå, styreleder i Nortømmer. 

Gorm Frimannslund, konsernsjef i Bane NOR, er glad for at enda mer tømmer nå skal gå på skinner.

− Hauerseter tømmerterminal er et stjerneeksempel på hvordan private initiativer i samarbeid med Bane NOR kan gi mer bruk av jernbanens infrastruktur. Vi er imponert over initiativet og gjennomføringskraften til prosjektet, sier han.