Nye skogeierlag i Valdres og Numedal

Flere skogeierlag gjennomfører nå medlemsmøter og årsmøter for å vurdere sammenslåing. I forrige uke vedtok årsmøtene i de tre skogeierlagene i Øvre Valdres å slå seg sammen, og i går ble det klart at skogeierlagene i Numedal også slår seg sammen.


Som en oppfølging av årsmøtets vedtak i Viken Skog i 2019 har flere skogeierlag hatt til vurdering om de skulle slå seg sammen. Spørsmålet ble aktuelt etter at årsmøtet i Viken Skog vedtok å legge ned skogeierområdene og gjeninføre skogeierlagene som valgkretser. Først ut ble dannenelsen av Østre Romerike skogeierlag, og nå blir også Valdres og Numedal skogeierlag etablert. 

-Det er grundige prosesser som ligger bak disse beslutningene, sier organisasjonssjef Olav Bjella. Styret i Viken Skog har vært tydelig på at dette er spørsmål som skogeierlagene selv må ta stilling til. De som har slått seg sammen nå har i flere år samarbeidet godt gjennom skogeierområdet, og ser nok nå at de er best tjent med etablere en skogeierlagsstruktur tilsvarende områdene. Større skogeierlag vil få en bedre økonomi og et bredere rekrutteringsgrunnlag for valg av tillitsvalgte. Målet er å få til en revitalisering av engasjement og arbeid for skogeiernes interesser i lokasamfunnet, sier Bjella.

I tillegg til Valdres og Numedal pågår går det tilsvarende prosesser for å vurdere sammenslåing mellom Hurdal og Øvre Romerike, Eiker og Skoger, Ringerike og Hole og i Nordre-Land, Torpa og Etnedal. Det blir spennende å se hva de enkelte årsmøtene lander på!