Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nye rekorder!

Vi i Viken bidrar til et aktivt skogbruk der stor innsats i hverdagen over flere år gir resultater. Til tross for flere fusjoner i skogsamvirket, større konkurranse om tømmerstokken og barkebilleangrep i Europa setter Viken Skog rekorder på avvirkning og planting i 2019. I tillegg er den økte aktiviteten på ungskogpleie med på å sikre fremtidsskogen. Disse resultatene muliggjøres kun gjennom et tett og godt samarbeid mellom andelseiere, ansatte og samarbeidspartnere hver dag, hele året og hvert år.


Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen oppsummerer året som har gått og ønsker nytt år velkommen.

Samtidig står vi fremfor en krevende vinter der sagbrukene og massebrukene har fulle tømmerlagre. Dette løses gjennom disiplin hos hogstentreprenørene samt større andel avvirkning av furu- og massevirkerike bestand. -Igjen, samarbeid i hverdagen.

Vi i Viken har de siste årene bidratt til en mer forutsigbar verdikjede med våre tømmerleveranser. Viken Skog avvirker i år like mye om våren og sommeren som i vintermånedene. Dette sikrer våre samarbeidspartnere nødvendig inntjening og arbeid hver dag, noe som gjør at disse kan og er villige til å investere i nye hogstmaskiner, tømmerbiler og fabrikkanlegg. At den norske skogsindustrien samarbeider og investerer vil gagne skogeieren. Bergene Holm med sin satsning på biodrivstoff på Åmli, Moelven Sokna med nytt pelletsanlegg og det annonserte samarbeidet mellom Norske Skog Saugbrugs og Borregaard på bioplast. Det er bare å heie på, fremsnakke skogen og Tenk Tre!    

Parallelt må skogeieren svare opp storsamfunnets satsninger på skognæringen. Med lengre og større tømmerbiler må også infrastrukturen - veien, velta og snuplassen i skogen rustes opp for å tåle morgendagens krav. Her har Vi i Viken en jobb å gjøre de neste årene. Paradokset er at myndighetene bruker flere hundre millioner kroner på å verne skogressursen mens støtte til investeringer i skogsbilveiene kun utgjør noen titalls millioner kroner. Vi i Viken mener skogressursen skal brukes til lokal verdiskaping og sysselsetting. Dette sikrer aktivitet i bygdene og en vital skognæring.  

I 2020 vil fokuset være på våre prosjekter kalt "Verdikjede i verdensklasse", herunder digitalisering av tømmerstrømmen fra skogeier til industritomt. Dette arbeidet vil bidra til å profesjonalisere og effektivisere Viken Skog, til større konkurransekraft og gjøre hverdagen enklere for skogeier, ansatte og samarbeidspartnere.

Til slutt vil vi takke alle for strålende innsats gjennom 2019, ønske dere god jul så sees vi på nyåret!

Med vennlig hilsen

Tor Henrik