Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny utmarkssjef i Akershus og Østfold

Elin Kollerud er ny utmarkssjef i Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold. - Grunneiere sitter med viktige ressurser som trolig blir stadig mer verdifulle i takt med at urbanisering og utbygging øker, sier Kollerud.


 

Bilde: Elin Kollerud overtar som som utmarkssjef i Akershus og Østfoild 21. desember.

Utmarksavdelingen arbeider for bedre forvaltning og næringsmessig utvikling av hele landbrukseiendommen, med hovedvekt på utmarksressursene.

-Det blir utrolig spennende! Jeg gleder meg til å ta fatt på nye og utfordrende oppgaver innen naturforvaltning, grunneierinteresser og næringsutvikling knyttet til utmarka, sier Kollerud entusiastisk.

Selv er Elin Kollerud grunneier på hjemgården på Hemnes der hun bor med samboer og to barn. Gården drives med korn og bringebær og noe «Inn på tunet-aktivitet». Elin har vært aktiv i lokale grunneierforeninger helt siden hun tok over gården i 2010.

- Bevaring av edelkrepsbestanden, gåseforvaltning,  vannstandsregulering og gjengroing, merking av skjær, fiskekortsalg er og grunneiers rettigheter i spørsmål knyttet til våtmarksreservater er noe av det som de lokale grunneierne har vært opptatt av, sier Elin.

Hun kommer fra stillingen som næringsrådgiver i Ås kommune der hun de tre siste årene har jobbet med næringsetablering i tilknytning til forskningsmiljøene på Campus Ås. Kollerud har tidligere jobbet i Norges forskningsråd med forskeres arbeidsvilkår og karriereutviklingsmuligheter og i ANSA med norske studenters muligheter til å ta utdanning i utlandet.  Av utdanning har Elin en bachelor i statsvitenskap, master i teknologi og – innovasjonsstudier og en bachelor i norsk og pedagogikk.

Kollerud startet å jobbe i Utmarksavdelingen allerede i mai, men trer inn i sjefsrollen 21. desember.

-Dette er en meget interessant jobb og jeg mener det aller viktigste du kan gjøre som grunneier er å være så aktiv som du kan. Passive grunneiere har heller ikke et aktivt forhold til sine grunneierrettigheter, så vi får tro at aktive grunneiere er trenden fremover, smiler Kollerud.

Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold (UAØ) eies av følgende grunneierorganisasjoner i Akershus og Østfold:

  • Akershus Bondelag
  • Akershus Grunneierlag SA
  • Glommen Skog SA
  • Viken Skog SA
  • Østfold Bondelag
  • Østfold Utmarkslag SA