Ny tømmerterminal på Hauerseter

Viken Skog, Nortømmer og Norske Skog Saugbrugs har gått sammen om å etablere en ny tømmerterminal på Hauerseter. Eierandelene er likt fordelt mellom selskapene og terminalen skal være med å sikre produksjon og bidra til lavere transportkostnader hvor virket ellers hadde blitt fraktet til Norsenga eller Follum. Terminalen ligger rett ved RingAlm og skal etableres på et sidespor til den gamle Gardermobanen.


Det er Statskog som eier grunnen og leier den ut til selskapet. PEAB har et uttak av masser og et asfaltverk rett ved siden av.

Tømmerterminal Hauerseter AS ledes av Stig Hellerud fra Viken AT Market AS og selskapets mål er å frakte 100 000 kubikk tømmer over terminalen årlig.

-Det er en del arbeid som må utføres før terminalen er klar til bruk. Bl.a. skal det etableres en fotoweb-rigg, det skal anlegges en kjørevei, lagerområde skal gjøres klart samt at selve sporet skal opprustes. I tillegg skal selskapet ha en avtale med entreprenør som skal stå for lastingen av togene. Terminalen er planlagt å være operativ i 5 + 5 år – litt avhengig hvordan arbeidet med ny godsterminal på Hauerseterstasjon går og hvordan uttaket av masser for PEAB utvikler seg, sier Stig Hellerud.

Det er naturlig nok massevirke til Halden som er i fokus for selskapet, men andre massevirkeforbrukende kunder og sagtømmer-kunder vil også ha mulighet til å bruke terminalen