Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny teknologi gir mer presis informasjon om skogbranner

I samarbeid med 110 Innlandet og skognæringen har det blitt spleiset på nytt, moderne utstyr for skogbrannflyovervåkning. Ny teknologi gir mer presis informasjon om skogbranner med raskere og sikrere innsats ved brann.


Fylkesmannen i Innlandet har i flere år støttet opp om skogbrannovervåkningen som skjer i regi av lokale småflyklubber. Med skjønnsmidler og fylkesinntrukne rentemidler fra skogfondet har de bidratt med rundt 850 000 kroner årlig. Dette er et viktig beredskapstiltak, som nå forsterkes. Fylkesmannen har i samarbeid med skognæringen ved Viken Skog, Statskog, Nortømmer, SB Skog, Moelven, Stora Enso og Glommen Mjøsen Skog og 110-sentralen finansiert innkjøp av Locus navigasjonssystem til syv småfly fordelt på de operative flyklubbene. Disse sender georefererte bilder tilbake til 110-sentralen, som dermed får en presis informasjon om eventuelle skogbranner som oppdages.

Sommeren har fram til nå vært bekymringsfull lik tørkesommeren 2018, som ga stor skogbrannfare. Bildet viser skogbrannen ved Vermundsjøen i 2018. Foto: Skogbrannflyovervåkningen Innlandet.

 - Dette er helt supert å få i stand, og vil bety mye for overvåkingen av skogen og en raskere varsling og bedre stedsangivelse, sier Jo Inge Westengen, fagutvikler i 110 Innlandet.

- Locus i skogbrannflyovervåkningen er på mange måter et kvantesprang hva gjelder utvikling. Det er spesielt innen to områder det spesifikt løfter beredskapen og ikke minst vår responstid på innsats, kan også brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen fortelle til Fylkesmannen i Innlandets nettsider.

-For det første vil Locus automatisk vise reel lokasjon direkte til 110-sentralen, og man slipper verbale forklaringer eller misforståelser når det gjelder hvor det faktisk brenner. Dette kvalitetssikrer brannvesenet og de andre redningsetatene sin ankomst til brannstedet betydelig. For det andre vil det kunne sendes bilder direkte fra Locus inn i oppdragshåndteringsverktøyet til 110 og brannvesenet. Det gir verdifull informasjon både i forhold til å vurdere omfang, utvikling, spredningsfare og en rekke andre momenter som vi vurderer ved en slik hendelse, sier Kjenstadbakk.

Bidratt i fellesskap til en god løsning

Skogsjef Nord-Vest i Viken Skog Lars Kr. Haug er veldig fornøyd med det tette gode samarbeidet Viken Skog har med brannetaten og Fylket og roser de som tatt initiativ til spleiselaget i skognæringen hvor Viken Skog har bidratt.

-Vi gjorde oss noen veldig gode erfaringer når vi samarbeidet tett ifm tørkesommeren 2018. Jeg er meget godt fornøyd med at alle næringsaktørene har bidratt i fellesskap til en meget god løsning/oppgradering, sier Haug.