Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny skogtekniker-utdanning

Nylig var Viken Skog og andre fageksperter fra skognæringen samlet på Skogkurs for å fylle innhold i helt nytt fagskolestudium. Går alt etter planen starter fagskolestudiet Skogtekniker opp høsten 2023.


Samarbeidspartene møttes i arbeidsgrupper, her for å jobbe med emne Kommunikasjon og økonomi. F.v. Inge Myrlund, Viken Skog, Eva Skagestad, Statsforvalteren i Innlandet, Christer Aartveit, AT Skog, Mikael Fønhus, Skogkurs og Liv Marit Strupstad, som jobber i sekretariatet for fagskole-prosjektet. Foto: May-Sylvi Skinnerlien, Skogkurs

Tekst: May-Sylvi Skinnerlien, Skogkurs

Unikt samarbeid 

Skognæringen har uttalt et kompetansebehov som det nå svares på. Prosjektleder fra Fagskolen, Marit Ruud Skolseg, er imponert:

– Dette er en næring med mange aktører, som nå står samlet om et ønsket studietilbud, det er ganske unikt, sier Skolseg 

Følgende aktører er samarbeidsparter: AT Skog, Viken Skog, Glommen Mjøsen, Norskog, Allskog, Statskog, Statsforvalteren i Innlandet, MEF Skog, Høgskolen i Innlandet, Lena-Valle vgs. og Velg Skog. Det er Fagskolen i Innlandet som blir eier av studiet, mens Skogkurs blir fagkoordinator.

– Det er det særdeles gode samarbeidet som allerede ligger i Skogskolen, med fokus på felles kompetanseheving, som har lagt et godt grunnlag for der vi er i dag, sier Torfinn Kringlebotn, som koordinerer prosjektet fra Skogkurs. 

Fagskolestudiet vil rette seg mot driftsplanleggere/skogbruksledere, skogeiere, skogbrukslærere på vgs-nivå, skogsentreprenører og andre som ønsker å jobbe i det operasjonelle skogbruket.

Torfinn Kringlebotn, som koordinerer prosjektet fra Skogkurs og prosjektleder fra Fagskolen, Marit Ruud Skolseg. Foto: May-Sylvi Skinnerlien, Skogkurs

Emner for studiet 

Søknad om godkjenning av studieplanen skal leveres til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) innen 10. februar. Den har som mål å starte studiet Skogtekniker høsten 2023 med ca. 20 studieplasser. Blir det slik næringen, Fagskolen og Skogkurs ønsker blir et nettbasert studium med praktiske samlinger over to år, med totalt 60 studiepoeng. 

Fagspesialister fra næringen jobber nå i arbeidsgrupper med å gi konkret innhold til de ulike emnene studiet kan inneholde. Dette studiet skal ikke være konkurrerende til allerede eksisterende studier, men vil være et supplement og svare på et behov næringen har for å kunne videreutdanne folk med yrkesfaglig kompetanse og fagbrev. 

Fagskolestudiet skal gi studentene teoretisk grunnlag for bedre å forstå de valgene de tar, og hvor de står bedre rustet til å gjøre vurderinger i en praktisk arbeidssituasjon. Det var en lignende utdanning i Norge frem til slutten av 80-tallet. Mange av de som har denne praktisk rettede skogbruksutdanningen, går snart av med pensjon.

En ny vei til å bli skogbruksleder 

Inge Myrlund, personalsjef i Viken Skog, er en av flere som i lengre tid har sett et behov for en slik utdanning.

- Vi har sett at det utdannes for få folk til å dekke opp behovet vi har for skogbruksledere. Vi trenger å rekruttere og utdanne flere til det praktiske skogbruket. I tillegg til skogfag, er kunnskap som handler om salg, marked og kommunikasjon viktig, sier Myrlund.

– Denne utdanningen tror jeg blir veldig bra! Dette vi gjør nå er med på å definere fremtidens arbeidstakere, sier personalsjefen i Viken Skog.