Ny skogbruksplan

Nå kan du som skogeier i Ringerike, Hole og Krødsherad bestille ny skogbruksplan. Her finner du relevant informasjon.


En skogbruksplan er et viktig redskap for et aktivt skogbruk og en effektiv forutsetning for miljøsertifisering. Her finner du informasjon om skogbruksplan, samt bestillinggskjema. 

Infomøter

Det er satt opp tre møtedatoer, met ett møte i hver kommune. Hvis du er forhindret fra å møte opp i "din" kommune er du velkommen til å delta på et av de andre. 

Onsdag 10. mai - Hole, Vik Skysstasjon v/E16

Mandag 15. mai - Krødsherad, Krøderen Kro V/Rv7 før Noresund

Tirsdag 23. mai - Ringerike, Treklyngen på Follum

Se invitasjon og Program før møtene her.

Alle møtene starter opp kl. 18:30 og er forventet å avslutte kl. 21:00