Ny skogbruksleder i Akershus

Ivar Alexander Smedsrud (23) overtar som skogbruksleder i Asker og Bærum, Nedre Romerike og Fet etter Kaj Jørgensen som begynner som prosjektleder skogkultur i Viken Skog.


 

Smedsrud kommer fra Blaker i Sørum kommune i Akershus og ble nylig ferdig med sin mastergrad i skogfag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås. Før han begynte på mastergraden tok han en bachelor i skogfag ved Høyskolen i Hedmark avdeling Evenstad.

-Enklere hverdag for skogeier

-Skogbruk som yrke var ett naturlig valg for meg siden jeg har en brennende interesse for friluftsliv, jakt og fiske. Jeg mener dessuten at en bedre utnyttelse av ressursene fra skogen er positivt for klimaet. Ved å jobbe som skogbruksleder for Viken Skog håper jeg at jeg kan bidra med å gjøre det enklere for skogeierne å eie og forvalte egen skog, gjennom veiledning og formidling av kunnskap. Det å kommunisere med og veilede personer er noe jeg brenner for, sier Smedsrud.

Viken Skog er innovative

-Viken Skog er for meg en av de viktigste aktørene i skognæringen, de er innovative og ønsker å utvikle seg, for å gjøre sitt beste for å tilfredsstille kravene til skogeierne og skape en bærekraftig næring. I min masteravhandling gjennomførte jeg analyser av tømmertilbudet i Norge. I den sammenheng fant jeg ut hvilke faktorer som påvirker skogeieren til å avvirke, blant annet at de skogeierne som har deltatt på skogkurs avvirker mer enn skogeiere som ikke har deltatt på skogkurs. Og har derfor et ønske om å formidle nytten av slike skogkurs.  Dette vil jeg så absolutt ta med meg inn i jobben som skogbruksleder, sier Smedsrud som starter opplæring 16. mai og går over i jobben som skogbruksleder fra 1. juli med kontorplass på Viken Skogs regionkontor i Nannestad.