Ny økning i tømmerprisene i sommer

I takt med gradestokken og høye temperaturer på Østlandet øker Viken Skog tømmerprisene.


 

Det er stor etterspørsel etter tømmer og Viken Skog øker prisene på flere sortimenter fra 1. juli. Størst er prisøkningen på massevirke. Ser vi siste 12 måneders prisutvikling under ett har prisene på eksempelvis massevirke gran økt med 45-55% i de fleste områder. I skogbruket er vi er vant med at prisene varierer med konjunkturene, men sjelden har vi opplevd en slik markant og langvarig prisoppgang som nå.

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for inngåelse av kontrakt dersom du har planer om slutthogst, tynning eller skogkulturoppdrag. Det vil bli sendt ut spesifikk kommunevis prisinformasjon i begynnelsen av august. Vi henviser også til tidligere utsendt informasjon om andelseierkampanjer for bestemte sortimenter i enkelte regioner.

Fleksibilitet i tømmeroppgjør

I en utfordrende tid med tørke i landbruket kan et alternativ for å bedre økonomien være å ta ut en ekstraordinær inntekt fra skogen sin. Med historisk høye tømmerpriser og god etterspørsel er dette en mulighet bonden kan vurdere i en ellers vanskelig situasjon. For de som ønsker å benytte seg av Viken Skogs faste ordninger om forskudd på tømmeroppgjør eller avtale om rotkjøp, er det bare å ta kontakt med skogbruksleder eller vårt Servicesenter.

Full fart

Salgssjef Heidi Tandberg forklarer de høye tømmerprisene med at vi nå er inne i en periode hvor alle markeder går veldig bra.

-Det er høy byggekonjunktur som betyr gode tider for trelastmarkedet, særlig på eksport. Dette fører til at sagbrukene øker forbruket og senker kvalitetskravene for å få tak i nok sagtømmer. Prisen på cellulose må vi tilbake til 2011 for å finne tilsvarende. Samtidig er det et bra marked for papir. Det «Grønne skiftet» med ønske om å kutte utslipp av Co2 gjør at markedet for biovirke også har utviklet seg positivt, sier Tandberg.

Som følge av at trelastmarkedet går bra, slipper sagbrukene seg ned på lavere kvaliteter. Dette blir det også mindre massevirke til massebrukene.

-Biomarkedet trenger mye virke nå for å holde de store fyringsanleggene i gang. De er derfor villige å kjøpe den laveste kvaliteten av massevirke. Dette betyr at det blir en sterk etterspørsel etter råstoff og vi opplever en økt etterspørsel etter alle sortimenter. Sagbrukene stenger som vanlig i sommer i tre uker for vedlikehold. Vi har fokus på innkjøring og sørger for at det er bra med tømmer på industritomt når brukene starter opp igjen med full produksjon utover høsten, sier salgssjef Tandberg.

Viken Skog ønsker alle skogeiere en riktig god sommer!