Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ny modell for prising av hogst

Viken Skog har det siste året vært i dialog med samarbeidende entreprenører på temaet lønnsomhet. Det er en realitet at hogstentreprenørenes kostander har økt samtidig som driftsprisene for hogging mer eller mindre har stått stille i de siste årene. Nå tar Viken Skog grep, og innfører en ny modell for prising av hogsttjenester i samarbeid med entreprenørene.


-Viken Skog må bidra til tilstrekkelig inntjening og lønnsomhet hos våre samarbeidspartnere. Dette for at skogsentreprenørene skal kunne oppnå akseptabel avkastning, samtidig som skogbruket sikres nok entreprenørkapasitet og entreprenørene nødvendig rekruttering til hogstmaskinene. Dette bidrar til å sikre en framtidsrettet og bærekraftig verdikjede, sier daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen.

Viken Skogs rolle i verdikjeden

-Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. I hverdagen er derfor vårt oppdrag ovenfor entreprenørene:  

  • Å skape forutsigbarhet gjennom et aktivt skogbruk hver dag, hele året og hvert år!
  • Å bygge og bidra med kompetanse.
  • Planlegging, samarbeid og kommunikasjon i hverdagen.
  • Etablere en effektiv infrastruktur; bygge/utbedre skogsbilvei, velter og snuplasser.

Ny modell

Det er viktig for entreprenørenes inntjening med forutsigbarhet i hverdagen, men rett driftspris er også essensielt for å sikre lønnsomheten.

-Viken Skog mener markedsprisen på hogsttjenester bør økes med 5-10 kr pr. kubikk for alle entreprenørene som samarbeider med Viken Skog. Samtidig må ikke en slik økning medføre at Viken Skog taper konkurransekraft i tømmermarkedet, sier Kristiansen.

Viken Skog besluttet å innføre en fast flyttekompensasjon på kr 3 000 og en oppstartskompensasjon på kr 2 000 for alle nye avtaler om hogstoppdrag fra 1. mars 2019. Flyttekompensasjonen fordeles på de drifter som kan tas innenfor samme flytting, og oppstartskompensasjon vil gjelde alle oppdrag. Den nye prismodellen er gjort i samarbeid med entreprenørene.

 

-Vi mener og håper at en slik ordning vil motivere skogeierne til samdrifter og gi stordriftsfordeler på store avvirkningsoppdrag, sier Kristiansen.

Lønnsomme betingelser

Produksjonssjef i Viken Skog, Tore Askilsrud mener det er viktig at entreprenørene har betingelser som gjør at de kan drive lønnsomt.

-Driver de ikke lønnsomt, så risikerer vi å miste hogstkapasitet i årene fremover. Det har de siste årene vært generelt liten utvikling på driftspris samtidig som det generelle kostnadsnivået økt. Når kostanden blir større enn det vi klarer å effektivisere er det nødvendig at også prisen på hogsttjenester justeres opp, sier Askilsrud.

Produksjonssjefen understreker at det er viktig at hogstentreprenørene ikke underbyr seg selv når de tar på seg for andre.

-Dette vil medføre at markedsprisene tvinges ned på nivåer som gir begrenset lønnsomhet, og vi vil miste mulighet til å skape forutsigbarhet i næringen, sier Askilsrud.