Norske Skog og Viken Skog inviterer til informasjonsmøte på Saugbrugs

Sammen med Norske Skog Saugbrugs inviterer Viken Skog andelseiere, skogeiere og kommende generasjoner skogeiere i Østfold til fagmøte om lokal industri, tømmer og markedssituasjon.


 

På Viken Skogs konferanse Tømmer og Marked i forrige uke etterlyste konsernsjef Lars Sperre i Norske Skog tømmer fra norske skoger til de 460 deltakerne med hovedvekt av skogeiere.

-Skognæringen må prioritere leveranser til norsk industri fremfor eksport. Det har vært mindre uttak av tømmer enn det normalt har vært, og samtidig har etterspørselen etter våre produkter vært stigende. Det kom nå på nyåret et historisk høy økning i tømmerprisene, som må føre til høyere avvirkning. Vi etterlyser et investeringsløft i skognæringen slik at tilfanget av norsk tømmer kan bli mer stabilt enn det er nå. Uten et tilstrekkelig volum av norsk tømmer er det kroken på døren, også for de norske fabrikkene, sier Sperre.

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen mener tømmerprisen er det viktigste verktøyet for konkurransekraft i virkesmarkedet.

-Både Viken Skog og SB Skog har de seneste årene prioritert norsk skogindustri. Norsk treforedling må være lønnsomme og konkurransedyktige for å få kjøpt tømmer i et internasjonalt marked. Tømmer er en internasjonal vare der prisen i hovedsak settes globalt, men differanser vil selvfølgelig kunne forekomme. Blant annet avhengig av aktørenes valuta, profesjonalitet, leveringsdyktighet og forhandlingsposisjon, sier Kristiansen.

PROGRAM

  • Hva skjer med Saugbrugs – betydningen av tømmerleveranser fra nærområdet v/Kjell-Arve Kure, adm. dir. Norske Skog Saugbrugs
  • Tømmermarkedet og Viken Skogs strategi for sikre best mulig pris til skogeier v/Tor Henrik Kristiansen, daglig leder Viken Skog SA
  • Presentasjon fra VIDA AB, Sveriges største privateide sagbrukskonsern. Hvorfor er korte lengder lønnsomt også for skogeier? v/Jörgen Henriksson, VD VIDA Skog AB
  • Konkurranse om tømmerstokken – hva er viktigst for meg som skogeier?
    v/Einar Høstbjør, skogeier/områdeleder for Viken Skog Sarpsborg-Ytre Østfold
  • Tømmerpriser, aktuelle sortimenter og Viken Skogs tilbud i Østfold v/Lars Kr. Haug, skogsjef Viken Skog
  • Hva gjør Viken Skog for meg som skogeier og hvorfor er skogeiersamvirket så viktig? v/Olav Bjella, organisasjonssjef Viken Skog

Dato: Torsdag 15. februar 2018 kl :18:30-21:00 Sted: Adm.bygget Norske Skog Saugbrugs