Normal drift i Viken Skog, men en rekke tiltak er iverksatt for å bekjempe Coronaviruset

Viken Skog har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning og sykdom av Coronaviruset, og følger daglig med på informasjonen gitt av myndighetene og Folkehelseinstituttet. -Vi vurderer situasjonen fortløpende og implementerer alle nødvendige tiltak for å redusere faren for smitte. Samtidig skal vi skåne selskapet gjennom å iverksette tiltak med minst mulig påvirkning på daglig drift. Målet er å opprettholde normal drift, noe som krever bruk av teknologi for å sikre god kommunikasjon og samarbeid i hverdagen, sier daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen.


Med bakgrunn i siste dagers utvikling rundt Coronaviruset, og med gårsdagens dramatiske tiltak i fra myndighetene har ledelsen i Viken Skog, Arbeidsmiljøutvalget og de tillitsvalgte i Viken Skog vurdert situasjonen for selskapet og besluttet å iverksette ytterligere tiltak for å begrense spredning og eventuelt sykdom blant ansatte, forretningsforbindelser og befolkningen.

Vis solidaritet

Daglig leder i Viken Skog Tor Henrik Kristiansen er opptatt av at vi i Viken Skog må gjøre vår innsats for å begrense smitte av Coronaviruset, men at den daglige driften i Viken Skog skal gå som planlagt.

-Vi i Viken Skog skal følge de til enhver tid gjeldende råd og retningslinjer gitt av myndighetene og Folkehelseinstituttet, samt vise solidaritet i en vanskelig situasjon for Norge og omverden. Det forventes at alle ansatte i konsernet gjør det som er nødvendig for å bidra til at denne ekstraordinære situasjonen blir så kort som mulig. Vi har nå iverksatt en rekke tiltak,  sier Kristiansen.

Følgende tiltak er besluttet for å begrense smitte og smittefaren av COVID-19:

  • I samråd med lederne av skogeierlagene er det besluttet å utsette samtlige årsmøter. Det planlagte årsmøtet i Viken Skog 23. april er også utsatt. Ny dato kommer senere. Les mer her
  • Det innføres hjemmekontor for de fleste ansatte i Viken Skog fra mandag 16. mars, med enkelte unntak; Økonomi, IT og Produksjonsavdelingen. Viken Skogs Servicesenter innskrenker åpningstiden til normal arbeidstid kl. 08:00-15:50.
  • Ansatte skal ikke avholde eller delta på fysiske møter i denne perioden. Alle møter gjennomføres elektronisk.
  • Ansatte med uteaktiviteter som; befaringer, grensemerking, stolpesyning, entreprenør- og transportoppfølging etc. gjennomføres som normalt, men med forhåndsregler som a) unngå samkjøring i bil med skogeier og/eller entreprenør og b) hold avstand (1meter) til de som måtte delta på befaring ol.

Endring i etterspørsel

-Vi i Viken Skog skal gjøre alt vi kan for å opprettholde normal drift herunder leveranser av skogtjenester til våre andelseiere og forsyningen av tømmer til våre industrikunder. Vi må imidlertid være forberedt på endring i etterspørselen etter virke som følge av Coronaviruset, noe som i yttereste konsekvens kan medføre produksjonsstopp, sier Kristiansen.

 

Skogeiere bes kontakte skogbrukslederen sin som tidligere, enten pr. telefon eller mail. Det er et stort behov for helårsdrifter for å holde produksjonsapparatet i gang under vanskelige driftsforhold.

Tiltakene som innføres kommer i tillegg til de generelle tiltakene som myndighetene innfører, der de oppfordrer til å være nøye med hygiene knyttet til håndvask, hosting osv.