Norges største datasenter til Treklyngen på Follum

Et internasjonalt børsnotert selskap har signert en avtale med Ringeriks-Kraft om kraftforsyning til Norges hittil største datasenter. Avtalen har en verdi på inntil 370 millioner kroner over tre år, og vil gi cirka 150 årsverk til Ringerike. - Vi får en inntekt som vesentlig styrker økonomien i Viken Skogs satsing Treklyngen. Samtidig som det ikke begrenser våre muligheter for skogindustri på Follum-tomta, sier daglig leder i Treklyngen, Rolf Jarle.


 

Bilde: Kjell Baug, viseadministrerende direktør Ringeriks-Kraft, Rolf Jarle Aaberg, CEO Treklyngen, Pelle Gangeskar, næringsutviklingssjef Ringerike Utvikling. Foto: CATCH

Dette er et viktig skritt i en større satsing som Ringeriks-Kraft gjør med Ringerike Utvikling og Treklyngen. Sammen skal selskapene skape arbeidsplasser lokalt og gjøre regionen attraktiv for både norske og internasjonale aktører i fremtiden.

Datasenteret vil bli etablert hos Treklyngen på Follum i Ringerike. Kraftleveransen starter i februar og vil bli trappet opp til full drift i august. Datasenteret, som vil bli Norges største, er det første virkelig store, av flere datasenteretableringer på Ringerike. Etableringen kommer som en følge av satsingen på Oslo Data Center Location, som ble startet av Ringerike utvikling, Ringerike kommune og Invest in Norway i 2016.

– Ringeriks-Kraft overtok i 2012 rettighetene til kraftdistribusjon på Follum. Med datasenteretableringen kan vi endelig begynne å ta våre lokale energiressurser i bruk til industrietablering på Ringerike. Siden vi ikke trenger å gjøre noen større investeringer for å nå opp til kundens krav til strømforsyning, vil det over tid resultere i lavere nettleie for alle kundene våre, sier viseadministrerende direktør i Ringeriks-Kraft Kjell Baug.

Skape verdier

– For oss i Treklyngen var det naturlig å satse på et slikt prosjekt. Etter at papirfabrikken på Follum ble lagt ned, har vi jobbet med å skape verdier på bakgrunn av infrastrukturen i området og utnyttelse av de fornybare naturressursene rundt oss. Vi får en inntekt som vesentlig styrker økonomien i Viken Skogs satsing Treklyngen. Samtidig som det ikke begrenser våre muligheter for skogindustri på Follum-tomta. Dette prosjektet tar i bruk bygninger som hittil har stått tomme siden vi overtok tomta i 2012, sier daglig leder i Treklyngen Aaberg.

Attraktivt industriområde

-Dette prosjektet viser verdien og ikke minst attraktiviteten til området, og er så absolutt en vinn-situasjon for oss. Vi jobber fremdeles intenst, målrettet og effektivt med ST1-prosjektet. Vi har et godt håp om at finske ST1 vil investere i biodrivstoffproduksjon. Da snakker vi 50 millioner liter biodrivstoff i året som produseres på Treklyngen. Vi forventer en investeringsbeslutning i fra ST1 i løpet av 2018, sier Aaberg.

I 2016 ble elavgiften for store datasentre i Norge sterkt redusert, og i 2017 kom regjeringen med forslag om lette i eiendomsskatten på verk og bruk. Disse tiltakene er med på å gjøre Norge mer attraktivt for utenlandske etableringer. Parallelt har næringslivet og offentlige aktører arbeidet frem attraktive områder for datasenteretablering, bedret internasjonal fibertilknytning og samordnet internasjonal markedsinnsats.

-Hvorfor velger et internasjonalt børsnortert selskap å legge datasenteret til Follum?

-Det er utrolig kort avstand til solid kraftforsyning. Follum ligger sentralt i verden, -det er bare en time unna hovedflyplassen på Gardermoen så det er lett tilgang til utlandet. Follum ligger også sentralt i forhold til infrastruktur. Hønefoss har bystatus med både sykehus, politi og brannstasjon. Det finnes også lokale industriselskap innenfor bygg, anlegg og drift som har internasjonal klasse, sier Aaberg.