Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nødløsning for sortering frem til 2024

Målestasjonen på Moelven Soknabruket ble totalt ødelagt etter en kraftig brann tidlig på morgenen 5. september i år. Nytt anlegg vil ikke være oppe og i drift før tidligst i starten av 2024. I mellomtiden må entreprenørene sortere tømmeret i skogen, med mindre det dukker opp en annen velfungerende løsning.


Nils Anton Hæhre

VED BRANNTOMTA: Sorteringsanlegget der tømmeret måles på Soknabruket, brant helt ned i september. Det jobbes med å få på plass et nytt anlegg, forteller Nils Anton Hæhre, daglig leder ved Moelven Soknabruket. Foto: Bjørn H. Pettersen, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Bare noen dager etter brannen hadde Moelven og leverandørene sammen utviklet en løsning for å sortere tømmer i skogen. Det skyldes at sagbruket ikke har plass til å måle alt av tømmer på bakken, det vil si at én og én tømmerstokk blir målt med klave og merket med merkespray.

FIRE SORTIMENTER OG SPRAYBOKSER MED FIRE ULIKE FARGER: Tømmermålerne Lars Groseth (til venstre) og Øivind Nerhagen har gått rundt med klave og merkespray i mangel på en fungerende målestasjon på Soknabruket. De sorterer i fire ulike sortimenter, både for gran og furu.

− Tømmermålerne har heller ikke kapasitet til å gjøre denne sorteringsjobben. Vi får inn oppimot 10.000 kubikkmeter med tømmer i uka. Hvis vi skulle gjort sorteringen her, måtte vi hatt et mye større område til disposisjon, forteller Nils Anton Hæhre, daglig leder ved Moelven Soknabruket.

− Dette er absolutt ikke optimalt for noen parter, og vi skulle selvfølgelig helst unngått sortering i skogen. Vi håper likevel på forståelse for situasjonen. Vi får ikke nytt sorteringsanlegg før forsikringssaken er i orden og nytt anlegg er bygget opp igjen, sier Hæhre.

Hallvard Olden, virkessjef i Moelven, sier de ønsker seg lokalt virke til sagbruket på Sokna, der det som kjent også har vært pelletsfabrikk siden 2020.

− Vi er takknemlige for den fleksibiliteten som er vist i alle ledd. Løsningen er selvsagt ikke optimal, men god nok for å holde verdikjeden i gang i en periode. Alle merkostnader i alle ledd blir kompensert etter avtale med leverandørene. Skogeiere, entreprenører og transportleddet skal ikke tape penger på at vi har en annen sorteringsløsning frem til ny målestasjon er på plass, sier Olden.

Har snart håndtert alt det usorterte

I løpet av noen uker nå i høst har Soknabruket hyret inn lassbærerførerne Ole Henrik Fageraas, Rune Stubberud og Vilde Langvandsbråten. De har hjulpet til med få sortert tømmeret som var kommet inn til sagbruket før «skogsorteringen» kom ordentlig i gang. Det er snakk om cirka 12.000 kubikkmeter med tømmer, noe det har tatt fem−seks uker å få sortert.

Ole Henrik, Rune og Vilde har lagt stokker ut på to asfalterte områder. Tømmermålerne Lars Groseth og Øivind Nerhagen har målt og merket hver enkelt stokk, og deretter har lassbærerførerne plukket opp etter dimensjon og plassert stokkene i veltene de hørte hjemme i.

MÅLER PÅ BAKKEN: Nils Anton Hæhre slår av en prat med lassbærerførerne Vilde Langvandsbråten (med hunden Ronja) og Rune Stubberud (til høyre) og tømmermålerne Lars Groseth og Øivind Nerhagen på en av de asfalterte plassene der det usorterte tømmeret måles.

En tilsvarende jobb må altså nå gjøres av lassbærerførere ute i skogen. Det er til sammen fire ulike dimensjoner for gran og furu, totalt åtte ulike velter, pluss massevirke og biovirke. Noen steder blir det en utfordring å finne velteplass, vedgår produksjonssjef Ståle Buraas i Viken Skog.

− Det er viktig for oss i Viken Skog at ulempene brannen på Soknabruket medfører, ikke går utover våre entreprenører. Dette er utvilsomt en mer tidkrevende oppgave som senker produksjonen for alle som skal hogge tømmer til sagbruket. Vi har derfor blitt enige med Moelven om en kompensasjonsordning per kubikkmeter og per sortiment. Sortering i skog er ikke en ønskesituasjon, men vi må gjøre det vi kan for å sørge for at Soknabruket får det kortreiste tømmeret de har bruk for. Vi begynner nå å få en del erfaring med hvordan sortering ute i skogen fungerer i praksis for entreprenørene. Erfaringene evalueres fortløpende, og vi må vurdere om kompensasjonsordningen er god nok når vi kommer inn i det nye året, sier Buraas.

Han håper at det kan komme løsninger som gjør dette enklere for entreprenørene.

Sagbruket har et stort behov for tømmer

Soknabruket har en skjærekapasitet på 9.000−10.000 kubikkmeter med tømmer i uka. De trenger den samme mengden med tømmer fra skogen per uke, pluss litt til for å bygge lager gjennom vinteren.

− De siste ukene har vi fått inn 5.000−6.000 kubikkmeter med tømmer per uke, noe som er for lite. Inne på området nå har vi cirka 15.000 kubikkmeter, altså halvannen ukes forbruk. Vi har behov for en god del mer. Å lykkes med sortering i skog er helt avgjørende for at vi kan produsere for fullt og at våre arbeidere på sagbruket kan gå på jobb som vanlig, sier Nils Anton Hæhre.

TRENGER RUNDT 10.000 KUBIKKMETER I UKA: Skjærekapasiteten er stor på Soknabruket. Volumet som har kommet inn, har imidlertid vært en del lavere enn det sagbruket trenger. Tømmerbilene på dette bildet kippkjører noen av de siste lassene med usortert virke.

Kan få maskiner som skulle til Russland

Moelven er nå i gang med planlegging og innkjøp av en ny målestasjon, men på grunn av tilgangen på deler og maskiner tar dette ekstra lang tid. Først i starten av 2024 forventes det at en ny målestasjon kan være i drift. Et slikt sorteringsanlegg er såpass spesielt at det ikke er hvem som helst som kan ta på seg oppgaven med å levere deler og bygge opp anlegget.

− Vi er i kontakt med finske og svenske leverandører, og det kan se ut til at vi får levert ny målestasjon raskere enn vi først fryktet, som var mot slutten av 2024. Det er mulig vi kan få bygget opp et anlegg med maskiner og deler som egentlig skulle blitt levert til Russland, men som ikke går dit likevel på grunn av sanksjonene etter krigen mot Ukraina, forteller Hæhre.

Planleggingen av ny tømmersortering er godt i gang. Når forsikringssaken er i orden, kan de starte arbeidet med å rive det som fortsatt står igjen etter brannen.

Brannen startet for øvrig idet anlegget ble satt i gang mandag 5. september, men selve brannårsaken er ennå ikke kjent.

− Det ble raskt en voldsom brann, men vi klarte heldigvis å unngå personskader. Brannmannskap var raskt på plass, og sammen med industrivernet ved Soknabruket hindret de at brannen spredte seg. Sorteringsanlegget var det imidlertid ingen redning for. Det brant helt ned, forteller Hæhre.