Skogfag ved NMBU er populært- det har aldri vært så mange kvinnelige studenter før

Årets studentkull på skogfag er høyere enn på mange år og det har aldri vært så mange kvinnelige skogfagsstudenter før.- Jeg håper jo at dette er starten på en trend, for jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være færre jenter enn gutter på dette studiet! Kanskje er skogens viktige rolle i klima- og miljøkamp noe som tiltrekker flere jenter? At fokuset på skog i samfunnet ikke bare er kubikk og penger nå for tida? Sier professor og foreleser ved NMBU Line Nybakken.


Professor Line Nybakken ved fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning tar årlig med seg studenter på en rundtur i Buskerud for å se på det praktiske skogbruket og en av dagene er på Viken Skogs hovedkontor og deretter ut på en drift. Slik ble det ikke i år grunnet Covid-19, men Viken Skog besøkte i stedet NMBU og tok studentene med ut på en drift i Ytre Enebakk.

 

 

-Det er svært mange år siden vi hadde så mange studenter på Bachelor (på Master har vi ikke spesielt mange i år). De siste årene har vi som regel startet opp med 20-25, etter en periode før det igjen da vi ikke klarte å fylle opp plassene og til og med hadde under 10. Det er veldig mange skogfagstudenter i år, men all-time high er det ikke. Siste halvdel av 90-tallet, da jeg selv studerte, var det flere kull med rundt 40 studenter på skogfag, sier  Nybakken.

 

Skogfag er stedet

Hvorfor det akkurat i år er så mange søkere som ønsker å gå skogfag håper Nybakken har med at de unge har skjønt at skogen er en fremtidsrettet og spennende næring.

-Akkurat hvorfor det var flere søkere i år har jeg ikke noe fasitsvar på. Jeg håper jo at dette er et resultat av at dagens unge har skjønt at skogen er stedet – både for spennende biologi og for ei næring for framtida. Når det er sagt kan det jo hende at vi har en Covid-19 effekt, at flere har søkt på videre utdanning i år. Regjeringens bevilget også en del nye studieplasser pga Covid-19 og økt arbeidsledighet, og her fikk altså skogfag 10 av disse, sier hun.

 

Bilde: Skogsjef Nord i Viken Skog Even Bergseng og skogbruksleder Pia Schøyen fortale studentene om deres hverdag i skognæringen. Begge har tidligere gått på NMBU.

Uoffisiell rekord kvinnelige skogfagstudenter

 

Av 31 skogfagstudenter er det i år 13 kvinnelige studenter.

Ja, jeg tror dette er en uoffisiell rekord. Disse studentstatistikkene er ikke helt enkle å forholde seg til, men hvis vi ser på prosentandel jenter som har møtt på første studiedag, så er dette det høyeste eller et av de høyeste talene vi har hatt. Jeg håper jo at dette er starten på en trend, for jeg kan ikke se noen grunn til at det skulle være færre jenter enn gutter på dette studiet! Kanskje er skogens viktige rolle i klima- og miljøkamp noe som tiltrekker flere jenter? At fokuset på skog i samfunnet ikke bare er kubikk og penger nå for tida? Spør Nybakken.

 

Skogen- en trygg arbeidsplass

Bilde: Lassbærersjåfør Dag Solberg har over 30 år i skogen. Han fortalte studentene om sine erfaringer og hvordan de jobber.

-Jeg er helt sikker på at skogen er en trygg arbeidsplass for framtida! Ikke minst ser vi at den allerede gir stadig mer varierte arbeidsplasser, noe jeg tror vil fortsette. Vi trenger flere folk som utdanner seg på skog, folk fra alle deler av landet og med ulik bakgrunn. Så skal vi på NMBU prøve å tilby dem en utdanning som gir en god og bred bakgrunn, i tillegg til spesialisering i ulike retninger innen alt fra driftsteknikk til biologi, sier hun.

Bilde: Skogsentreprenør Jon Axel Grøtvedt kjører hogstmaskin og delte gode erfaringer med studentene og hvorledes deres arbeidshverdag arter seg og alle hensyn de må ta før det kan iverksettes hogst og under hogst.

 

Margrete Magnussen (28) fra Sarpsborg har en bachelor innen IT. Etter en stund med jobbing med IT gikk hun lei og ønsket å jobbe med noe som engasjerte henne.

-Jeg har alltid vært opptatt av skog naturvern. Men, nå i den senere tid har jeg virkelig fått øynene opp for et aktivt skogbruk! Det er jo helt essensielt med et aktivt skogbruk. Jeg har blitt litt «frelst» og har lært så mye bra i dag om hvordan det er å jobbe i skogbruket. Også må jeg si hvor imponert jeg er over skogsentreprenørene. Tidligere hadde jeg vel kanskje en litt forutinntatt holdning til de som satt i store skogsmaskiner og hogg ned skogen, men det er jo de som virkelig elsker skogen! De innehar enormt mye kunnskap og har strenge miljøkrav som de må følge. Jeg er så fornøyd med å gå skogfag for å lære mer om skogbruket og få en utdannelse som er i en fremtidsrettet næring, sier den entusiastiske studenten.

 

Maria Groven (20) fra Seljord i Telemark har gått skogbrukslinjen på Søve og også jobbet en del ved siden av skolen i skogen med blant annet ungskogpleie.

-Det var artig å komme ut på en drift å se hva som skal til før, under og etter hogsten. Det virker veldig interessant å være skogbruksleder. Jeg er veldig fornøyd med studievalget mitt, sier Groven.

 

Overtok lassbæreren etter verdens kuuuleste bestemor

Gina Grøndahl (21) fra Nes i Akershus har mange forbilder i skogbruket som både far og bestefar, men det aller største forbildet er bestemor og skogsoperatør Laila Grøndahl (75).

-Jeg må ha verdens kuuuleste bestemor. Hun er helt rå! Jeg overtok lassbæreren etter henne og kjørte lassbærer i halvannet år før jeg begynte på NMBU. Jeg har lært mye av bestemor og er så stolt av henne. Jeg har et mål om å bli skogbruksleder, men får se hav det ender med tilslutt. Jeg har jo fortsatt fryktelig mye å lære, men er ting er sikkert; et yrke i skogbruket er noe jeg brenner for, sier den målbevisste studenten.

 

Cecilie Bjerkeset (21) fra Levanger i Trøndelag er opptatt av klima og miljø.

-Jeg valgte å studere skogfag fordi skogen er så viktig for karbonfangst. Jeg har lyst til å fokusere på nyplanting av trær. Skogen er en viktig løsning for klimaproblemet. Biolog-siden og vern opptar meg også er jeg opptatt av kjemi, jeg er veldig fornøyd med valg av studie, sier Bjerkeset.

 

Jostein Nordeide (20) fra Holmestrand har en far som har jobbet i skogbruket i mange år med skogforvaltning for kommunen.

-Det er viktig med et aktivt skogbruk og at en forvalter eiendommen sin og skogen på en bra måte. Jeg har jobbet med ungskogpleie og sett konsekvensene av en stelt og en ustelt skog og vet at om en legger ned litt tid og ressurser så blir skogen mye mer verdt. Det å komme seg ut en dag med Viken Skog å se på en drift å høre om en skogbruksleders hverdag er veldig bra. Det kreves fryktelig mye planlegging før man kan iverksette en hogst, sier Nordeide som kan tenke seg å jobbe med taksering av skog i fremtiden.

 

Jørgen Lotten (21) fra Fåberg i Gudbrandsdalen er utdannet tømrer, men ville se den andre delen av verdikjeden og ha en jobb med både praksis og teori.

-Dette har vært en kjempeinteressant dag. Det å møte folk i fra skogbruket med forskjellig erfaring og tilnærming er veldig lærerikt. Jeg har lyst til å bli skogbruksleder når jeg er ferdig med studiene for det virker så interessant og givende, sier Lotten.

 

Trønderen Albert Hoffmann (22) har gått skoglinjen på Mære Landbruksskole og hatt lærlingeplass i Tørrvik skog som skogsoperatør.

-Jeg har tatt fagbrev som skogoperatør også fikk jeg meg fast jobb og det siste halvåret jobbet jeg i Allskog entreprenør. Har kjørt mest hogstmaskin, men også lassbærer. Det var artig å se på driften her i Ytre Enebakk i dag og snakke med entreprenørene. Det var også interessant å høre Pia Schøyen fortelle om sin hverdag som skogbruksleder. Jeg har jo lyst til å bli det i fremtiden. Det optimale hadde vært å ha en stilling 50% som skogbruksleder og 50% som lassbærersjåfør, sier Hoffmann.

Skogbruksleder Pia Schøyen gikk ut av NMBU i fjor og rett inn i jobb som skogbruksleder i Viken Skog. Mange av studentene syntes det hørtes veldig interessant og spennende ut å være skogbruksleder.