Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Naturpanelet varsler krise - gjelder det også i Norge?

Verdens artsmangfold sliter. Den ferske hovedrapporten fra FNs naturpanel påpeker at mange av verdens arter står i fare for å dø ut. Men hvordan står det egentlig til med artene her til lands?


Bilde: Flygende kålsommerfugl i vinterkarse. Foto: Terje Johannessen

Den 6. mai i år publiserte FNs naturpanel (IPBES) sin første hovedrapport, med 150 eksperter fra 50 land som hovedforfattere. Rapporten viser at store deler av jordas overflate er påført omfattende endringer fra mennesker, og den tegner et dystert bilde av fremtiden på jorda dersom utviklingen fortsetter som før. Rapporten viser til forskning som estimerer at det finnes 8 millioner arter på jorda. Basert på gjennomsnittstall fra de internasjonale rødlistene, mener naturpanelet at omtrent 1 million av disse står i fare for å bli utryddet. Driverne bak endringene i naturen er hovedsakelig arealendringer, høsting, klimaendringer, forurensning og innføring av fremmede arter.

Les artikkelen i sin helhet her