Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Når nok er nok

Det blir ingen jakt på ulvene i Mangen- og Rømskog-flokkene i Aurskog. Kun 12 timer før jakten skulle igangsettes, satte Klima- og miljødepartementet foten ned for lisensjakten. -Nå er det nok! Vi føler oss lurt og trakassert, og mister troen på demokratiske vedtak og kjenner på følelsen av å leve i et ulvereservat, sier Viken Skogs andelseiere i Østre Romerike skogeierlag, Jon Syver Sundby, Morten Haugerud og Lars Henrik Sundby.


Kun få timer før ulvejakta skulle starte 1. januar, vedtok Klima- og miljødepartementet (KLD) å verne Mangen- og Rømskogreviret fra lisensfelling i vinter. Departementet stadfestet samtidig rovviltnemndenes vedtak fra i fjor høst om lisensfelling i Letjennareviret. Der skal det tas ut seks ulver, og fire av dem ble skutt på årets første dag.

Nemndene vedtok lisensfelling av i alt 17 ulver i de tre ulverevirene innenfor ulvesonen, noe som ble påklaget av en lang rekke instanser. KLDs nye vedtak er en avgjørelse i klagesaken.

– Det er ikke lovhjemmel for felling av Mangen- eller Rømskogreviret, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) etter at departementet har fattet sin avgjørelse om årets lisensjakt innenfor ulvesonen.

I avslaget for lisensjakt på Mangen- og Rømskogflokken står det at «Stortinget understreker at det må foretas en konkret vurdering i det enkelte tilfelle av om lovens vilkår for felling er oppfylt. Det er derfor ikke tilstrekkelig kun å vise til vilkårene i loven og ikke dokumentere konkret hva som skal begrunne felling av det enkelte revir. Departementet kan ikke se at det i nemdenes vedtak, eller i deres tilbakemelding etter at de ble anmodet om å gi en utdypet begrunnelse for sine vedtak, foreligger en slik konkret vurdering som kan gi hjemmel for felling av Mangen- og Rømskogrevirene.»

Provoserte skogeiere

Hjemme på gården til Jon Syver Sundby er tre sterkt provoserte skogeiere samlet. De føler at nå er det nok!

Bilde: Fra venstre Lars Henrik Sundby, Jon Syver Sundby og Morten Haugerud

-Vi føler oss lurt og trakassert! At departementet bokstavelig talt i tolvte time, 12 timer før lisensjakten skulle starte valgte å stanse den er enormt provoserende, sier Lars Henrik Sundby opprørt. Han er tidligere leder av Østre Romerike skogeierområde og sitter nå som varamedlem i Viken Skogs styre.

Bilde: Lars Henrik Sundby

Også hans nevø Jon Syver Sundby har fått nok.

-Ja, det er som Lars Henrik sier, - vi føler oss både lurt og trakassert og vedtaket er enormt provoserende. Vi blir jo nå nærmest et ulvereservat der ulven har all fortrinnsrett, noe det overhodet ikke finnes noe vedtak om. Det er ikke mye hyggelig å slippe hånden til 5 åringen min i skogen, det tør jeg ikke, sier Jon Syver.

Godt forberedt

Bilde: Jon Syver Sundby

-Her har det vært nedlagt enorme forberedelser til jakt i lang tid, og så drøyes det med å komme med avslaget til nyttårsaften. Dette er totalt uakseptabelt og nok en overkjøring av rovviltnemndenes godt begrunnede vedtak for uttak av ulv innenfor sonen. Det er ikke tilfeldig at kontra kommer på nyttårsaften. Vi har mange indiser på at dette var oppe og avgjort lenge før de gikk ut med det. Det er uhyre respektløst. Bare på Mangen-reviret som er på over 900 000 dekar har vi ca. 200 jegere og administratorer som ikke hadde planlagt noen nyttårsfeiring, slik at vi kunne iverksette jaktforberedelser rett etter midnatt. Styringsgruppa i de forskjellige lisens-lagene har hatt mange møter og forberedelser, samt innkjøp av utstyr. Organisering av brøyting av veier og å ha et system for kart og strategi, har vært en stor jobb. Det er militær struktur på organiseringen. Vi har «tørrtrena» i 2 år her i Aurskog og er godt forberedt sier Jon-Syver Sundby.

Stanset 2 år på rad

-Dette er andre året på rad de har planlagt lisensjakt på ulv. Vi erfarer stadig mer ulv og beregninger gjort av elgforvaltningsrådet viser at ulven dreper halvparten av elgstammens årlige produksjon. Vi kjenner på følelsen av å leve i et ulvereservat, rett og slett, sier Jon Syver, som har hatt ulv luskende rundt gården siden midten av nitti-tallet.

Morten Haugerud er nyvalgt leder av Østre Romerike skogeierlag. Han etterlyser at samvirket kommer mer på banen  rovdyrpolitikken.

Bilde: Morten Haugerud

-Vi anerkjenner det demokratiske ulveforliket i Stortinget fra 2016 og skjønner at ulven må være et sted, men mener at belastningen må fordeles mellom geografiske områder gjennom aktiv forvaltning og uttak av ulv. Vi etterlyser at vårt skogsamvirke Viken Skog toner mer flagg og kommer mer på banen i rovdyrpolitikken, sier Morten.

Et hån mot bygde-Norge

Det er ikke bare skogeierne som er oppgitt over vedtaket. Et hån mot bygde-Norge mener Per-Steinar Slang, styremedlem av Naturbruksalliansen og Rovdyransvarlig i NJFF Akershus.

Bilde: Per-Steinar Slang. Foto:Privat

–Det vises ingen respekt for mennesker som er involvert i dette. Denne saken kunne vært behandlet helt annerledes fra departementets side. Dette fremstår som det vi kan kalle Ministeraktivisme. Her har det blitt lagt ned en vanvittig jobb, masse tid og penger i forberedelsene til å håndheve et statlig fellingsvedtak, og så stoppes det bare timer før fellingsperioden starter. I distriktet mellom Kongsvinger og Ørje er årlig avskyting av elg redusert med 1 100 dyr i året sett opp mot elgstammen 10 år tilbake. I Aurskog-Høland er høstbar elgstamme halvert på bare 8 år, sier Slang og kommer med en rekke eksempler som han lister opp:

  • Vi har redusert kortreist viltkjøtt med ca. 48 tonn i året i kommunen. Er dette grønn omstilling?
  • Lokal utmarksnæring kan nok trolig tape ca. 7,6 millioner kroner i året.
  • Vi kan se en nedadgående trend, tross drastiske tiltak i forvaltningen.
  • To av tre elgkuer går nå uten kalv i de belastede områdene.
  • Det foreligger god skadedokumentasjon. Denne er ikke benyttet.
  • Ulvens nærhet til bebyggelse og folk er godt dokumentert av Statens Naturoppsyn.

-Vedtakene bryter med likhetsprinsippet og det har blitt utøvd et mangelfullt forvaltningsskjønn. Det er hjemmelsgrunnlaget som skal sette rammen for skjønnsutøvelsen. Siste vedtak i vårt distrikt er et graverende tilfelle av dårlig skjønnsutøvelse fra Klima og miljødepartementet, sier Slang. Han mener at vedtaket bryter med forvaltningsloven og hensynet til de berørte parter i saken.

- Mister troen til demokratiske vedtak

Lars Henrik føler at myndighetene trenerer rovviltnemdens vedtak.

-Dette med ulveforvaltning har gått i faser og endring. Til slutt endte man opp i et rovviltforlik i 2011 som gjorde at vi som var lokalt berørt og utsatte, fikk en tillit til at vi ble sett og hørt. Når vi nå opplever i 12. time at forliket ikke blir fulgt, at myndighetene i tillegg tilsynelatende trenerer og trakasserer ved å overprøve de fylkesoppnevnte rovviltnemdenes vedtak, så vi føler vi blir holdt for narr i Aurskog-Høland. Vi etterlyser derfor hjelp og støtte i fra egen organisasjon og Norges Skogeierforbund forøvrig, samt stortingspolitikere og fylkespolitikere, da nasjonale vedtatte mål ikke blir etterfulgt. Vi er i ferd med å miste troen til demokratiske vedtak, sier Lars Henrik bestemt.

Usikkerhet og frykt

Frustrasjonen blant lokalbefolkningen i området blir også bare større og større.

Bilde: Her er ulven ute og beveger seg  i Mangen i oktober

-Det er flere her ute som bor mye mere «avsides» enn meg. De kjenner på usikkerhet og frykt hver dag. Nesten daglig mottar jeg telefoner fra folk som spør om det er trygt å gå tur eller trene i nærområdet. Jeg har nylig pratet med mange som har opplevd uhyggelige situasjoner rundt i bygda og kommunen, og dette er ikke holdbart. Vi prøver å belyse dette opp mot naturmangfoldloven § 18 c) for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning. Det burde vært grunnlag for uttak ved lisensfelling her i vårt område når vi har lidd skade av ulv over så lang tid og har hele Norges vedtatte bestandsmål samlet i en kommune alene, sier Jon Syver.

 

Regjeringens «nyttårshilsen» til folk i ulvesonen

Morten Haugerud er ikke akkurat imponert over regjeringens «nyttårshilsen».

-Hvordan forvaltningen har behandlet oss som grunneiere er skandaløs og samtidig blir bare flere og flere fra lokalbefolkningen mer redde og engstelige. Ikke rart, sier han – se her - og viser bilder på mobilen sin av ferske ulvespor ved inngangstrappen, tatt for bare et par dager siden.

Bilde: Disse ulvesporene var bare 120 meter i fra kjøkkentrammen til Morten Haugerud nå i begynnelsen av januar.

Ønsker du å engasjere deg mer i rovdyrpolitikken og samtidig møte Jon Syver, Morten, Per-Steinar og Lars Henrik?

-Møt opp på Rovdyrpolitisk stormøte 22. januar, kl. 19:00 på Bjørkelangen. Her blir det fakkeltog og appeller!

 

Sted: Kulturarena på Bjørkelangen skole, Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen

Foreløpig program:

1800-1900: Fakkeltog fra Rådhuset til Kulturarenaen
1900-2030: Stormøte på Kulturarenaen

Disse har bekreftet at de stiller som del av programmet:

Atle Hamar, KLD

Arnfinn Nergård, Rovviltnemda i Hedmark

Trygve Slagsvold Vedum, SP

Gudbrand Kvaal, Ordfører i Aurskog-Høland

Lars Petter Bartnes, Norges Bondelag

Per Skorge, Norges Skogeierforund

Per Steinar Slang, NJFF Akershus