Nå starter Viken Skogkveldene

Bli med på Skogkveld! Viken Skog inviterer til tilsammen seks skogkvelder sensommeren 2018. Møt opp for en hyggelig og faglig ettermiddag i skogen. Det vil bli servering, fagposter og skogquiz. Ta med deg skognabo`n, neste generasjon skogeier og bli med ut i felt. Tema: Lønnsomt skogbruk.


 

I uke 35 og 36 kan du ta med deg skognabo`n, neste generasjon skogeier og bli med ut i felt på fire ulike fagposter:

  • Optimalt veivedlikehold - nøkkelen til en høyere tømmerverdi
  • Ungskogpleie – ta sats i rett tid!
  • Tynning- for bedre vekst og kvalitet på de beste trærne
  • Tømmerpris - momenter å vurdere for skogeier

Bilde: På skogkvelden får du møte både lokale skogbruksleder, tillitsvalgte i skogeierområdet og andre fagfolk fra Viken Skog.

Hvor og når?

Trykk deg videre på lenken til de ulike kveldene under - og du kan følge "din" skogkveld på Facebook og få siste informasjon!

UKE 35

Tirsdag 28. august Lardal - Oppmøtested: Skjerven travbane

Onsdag 29. august Sarpsborg - Oppmøtested: Harefjellhytta, Trøsken

Torsdag 30. august Bærum - Oppmøtested: Tobonn, Lommedalen

UKE 36

Tirsdag 4. september Søndre Land - Oppmøtested: Tjernsmyra, Liåsvegen, Hov

Onsdag 5. september Numedal - Oppmøtested: Årveltavegen, Veggli

Torsdag 6. september Ringerike - Oppmøtested: Viken Skogs hovedkontor, Hvervenmoveien 47

Les alt om Viken Skogkvelder her: http://www.viken.skog.no/om/kommende-arrangementer/skogkvelder2018/