Nå starter Mari lærling-løpet sitt i Viken Skog

Nitten år gamle Mari Gladhaug fra Redalen starter denne høsten en 2-årig lærlingutdannelse i Viken Skog. Målet har hun klart for seg, - Jeg skal bli skogbruksleder og om et par år håper jeg å kunne kjøre min egen skogbrukslederbil med navnet mitt på. Det blir tøft, sier Mari Gladhaug.


Mari er avgangselev ved Lena-Valle videregående skole i år og «Corona»Russ 2020.

-Ja, det er en veldig spesiell russetid med alle begrensningene som har vært denne våren, men det går bra for fokuset mitt er fremtiden og alle mulighetene som ligger foran meg, sier Mari.

Nå skal hun avslutte skolegangen på Valle og 29. juni starter hun i sommerjobb i Viken Skog med fokus på skogkultur.

Bilde: Mari har et mål om å få egen skogbrukslederbil en dag med navnet sitt på.

-Jeg er så utrolig fornøyd med å ha fått meg både sommerjobb og lærlingplass i Viken Skog. I sommer får jeg vanlig lønn og tjener penger frem til lærlingperioden starter 17. august. Jeg skal jobbe med skogkultur i sommer og blant annet kontrollere plantefelt. Jeg vil da bli kjent med folk i systemet allerede før lærlingperioden, samtidig som jeg tjener penger. Som lærling får jeg bare 30% av lønnen, men jeg tenker jo at jeg er veldig privilegert som slipper å ta opp studielån og faktisk tjener penger mens jeg utdanner meg. Jeg er så takknemlig for denne muligheten og skal stå på skikkelig, også er det et mål å få egen skogbrukslederbil en dag med navnet mitt på, den er jo så fet den Highlux’n til Viken Skog, sier Mari.

I lærlingperioden sin i Viken Skog skal hun både jobbe med maskinførerfaget, hvor hun skal være utplassert i Struksnæs Skog, hun skal jobbe med skogkultur, kvalitet og miljø, produksjon og skogbruksleder.

Mari Gladhaug er født og oppvokst på en gård i Redalen på Biri med skog og kornproduksjon. Hun er odelsjente og begynte på Valle fordi hun ønsket å lære mer om jord- og skogbruk. Vg1 var naturbruk, Vg2 var skogbruk og Vg3 er studieforbedrende naturbruk. Det var da hun gikk Vg2 at hun ble skogfrelst og bestemte seg for yrkesretningen.

-Jeg er et friluftsmenneske som elsker å være ute i skogen samtidig som jeg også liker veldig godt å kjøre skogsmaskiner. Å følge hele «løpet» med å jobbe som skogbruksleder er det som interesserer meg mest. Det er så spennende med alle produktene som en får ut av tømmerstokken. Alt som kan lages av olje er jo teknisk mulig å lage av tre. Det er helt rått og flott for klima. Jeg tenker mye på det grønne skiftet og at skogen faktisk er en del av klimaløsningen, sier Mari som også skryter av de gode og engasjerte lærerne ved Valle som har vært med å inspirere hennes valg.

Fremtidig rekruttering

Personalsjef i Viken Skog, Inge Myrlund er veldig godt fornøyd med å få inn lærlinger i selskapet.

-Det er spennende å få inn lærlinger. Vi har ikke hatt noen tradisjon for det i Viken Skog. Det henger også sammen med at vi de senere årene i hovedsak har brukt skogsoperatører som innleide underleverandører, og ikke egne ansatte. Det er først den siste tiden dette har blitt mer aktuelt sett sammen med læreplan for faget. Viken Skog har ikke hatt mange lærlinger, men vi hadde en lærling fra Saggrenda i fra 2010-2012 som vi var veldig fornøyd med. Læretiden er to år iht. læreplanen. Den største grunnen til at vi tar inn lærlinger i egen regi er med tanke på skogbruksleder og fremtidig rekruttering. Vi har i lengre tid ikke lykkes godt nok med rekruttering av ansatte med høyskoleutdanning, og flere av våre områder har stått uten en permanent skogbruksleder i lengre perioder, sier Myrlund.

 

-Når vi i tillegg ser på næringens fremtidige behov (både offentlig og privat) opp mot antall studenter som gjennomfører høyskole innen skogfag, er det langt igjen for å dekke dette. Som skogbruksleder holder det ikke bare med utdanning innen skogfag, men det må ligge i bunnen ut fra jobbutførelse. Mye av innhold i stillingen går i tillegg på egnethet, like å komme i kontakt med nye mennesker og kjøp og salg. Når de egenskapene henges på skogfaget tynnes det godt i rekkene, i tillegg til at flere ønsker å jobbe innen det offentlige, sier Myrlund

Forventninger

Mari har store forventninger til lærlingperioden i Viken Skog. Hun skal være utplassert ved Viken Skogs lokalkontor på Dokka.

-Jeg håper jeg lærer masse og at jeg får utviklet meg i løpet av disse årene. Jeg forventer tett oppfølging av både Viken Skog og fra Valle. Jeg kommer til å få mye praktisk erfaring og det er det viktigste. Grunnen til at jeg ønsker å bli skogbruksleder er at man får med seg hele «løpet» i skogen og får et stort innblikk. I tillegg kommer jeg til å møte masse folk til daglig i jobben og det liker jeg veldig godt, for jeg er utadvendt og sosial. Jeg tror og håper også at mine samarbeidsevner blir viktig i jobben. Som skogbruksleder styrer en mye av arbeidshverdagen sin selv, men det krever at man er disiplinert og strukturert, og så må man være flink til å følge opp, sier Mari som gleder seg stort til å begynne å jobbe i Viken Skog.

-Viken Skog er et solid og veldig spennende selskap som satser mye på kompetanse og tekniske løsninger. I tillegg satser Viken Skog også på å bruke både kvinner og menn, man får jo ikke de beste folka om en bare leter blant 50% av befolkningen, så også her synes jeg Viken Skog er flinke til å fokusere på likestilling i forhold til de andre tømmeraktørene, sier Mari.

Sikre tidsriktig og god læring

-Vi starter på denne reisen sammen med Mari for å se på mulighetene for fremtidig rekruttering og kompetansebehov, det vil vi først kunne ta stilling til etter mer enn 1 år ut i perioden. Vi vil da legge planer mot siste del av læreperioden ut fra hva både vi og Mari ser for oss. Det viktigste gjennom hele perioden er å sikre Mari god og tidsriktig læring iht. læreplan. Og det er jeg helt sikker på at vi skal klare på en god måte ut fra den kompetansen vi har blant våre ansatte. Når vi begynte søket etter lærling i egen regi var det svært viktig for oss at vi ansatte lærlinger som både hadde potensial, og ønsket å jobbe med maskinell skogsdrift. Det er viktig at disse personene får læreplass der de hører hjemme, som f.eks. Struksnæs Skog AS eller hos andre skogsentreprenører. Der er det minst like viktig med rekruttering, og de har behov for de beste kandidatene sett i lys av kostnadene ved opplæring. Struksnæs Skog tar også inn en lærling samtidig med at Mari starter hos oss, og de kommer fra Lena-Valle Vgs. begge to. Vi har flere ansatte som både har tilsvarende og mindre kompetanse som Mari vil få etter endt lærlingeløp. Og vi ser at flere av disse presterer minst like bra som ansatte med høyskoler innen sitt arbeidsområde, sier Myrlund. Viken Skog er godkjent lærebedrift og Myrlund ser ikke bort i fra at selskapet skal ta inn i flere lærlinger etter hvert.

-Det er fullt mulig. Dersom perioden og opplevelsen med lærling er vellykket har vi et mål om flere læringer på sikt. Kanskje en i hvert område, -Nord, Vest og Øst? Dette vil vi først ta stilling til når vi kommer litt frem i tid. Men så langt har jeg stor tro på lærlinger, avslutter personalsjef Myrlund.

 

Fakta

Skogfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen forvaltning og drift av skog. Det skal være fokus på verdiskaping basert på forvaltning av nasjonale ressurser. Det skal også være fokus på vurdering og riktig forvaltning og drift i et klimaperspektiv, og optimalisering av råstoff til produksjon rundt trebaserte produkter.

Skal kjenne til hensiktsmessige driftsmetoder og tilegne seg kompetanse knyttet til forvaltning av skogressurser i et langsiktig bærekraftig perspektiv.

Skal kunne bruke skogsmaskiner og vurdere hensiktsmessige metoder samt ta i bruk ny kompetanse i drift av skog. Lærlingen skal skaffe seg erfaring med raske og selvstendige vurderinger og beslutninger, og å kunne ta vare på egen og andres sikkerhet.

Lærlingen skal ha en bærekraftig tilnærming og vurdering til skogbruket som tar økonomiske, økologiske og sosiale hensyn. Opplæringen i skogfaget skal legge grunnlag for videre kompetansebygging og være et utgangspunkt for livslang læring innen skognæringen.