Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Nå kan du delta i revisjon av det norske PEFC skogsertifiseringssystemet

Viken Skogs kvalitet og miljøsjef Per Hallgren oppfordrer skogengasjerte i skogbruket om å komme med innspill til Norsk PEFC Skogstandard.


Det norske PEFC skogsertifiseringssystemet ble godkjent første gang i 2000 og er etter det revidert 3 ganger, senest i 2015. Systemet er godkjent av PEFC Internasjonalt, og det er krav om at nasjonale standarder/systemer starter neste revisjon innen 5 år fra forrige godkjenning.

 

Formålet med revisjonen er å gjennomgå alle standardene som inngår i systemet ut fra nye/reviderte internasjonale krav, ny kunnskap og ut fra erfaringer med dagens standarder. I dette arbeidet ønsker vi innspill og deltakelse fra organisasjoner som har interesser knyttet til skog og bærekraftig skogbruk.

 

Følgende standarder i det norske PEFC-systemet skal revideres

PEFC N 01 - Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk PEFC N 02 - Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 - Krav ved gruppesertifisering PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan PEFC N 05 - Ordliste og definisjoner.

Det vil bli nedsatt en egen arbeidskomite som skal gjennomgå og revidere Norsk PEFC Skogstandard samt øvrige standarder som inngår i skogsertifiseringssystemet. Komiteen skal utarbeide forslag til reviderte standarder og disse skal deretter ut på høring. På bakgrunn av innspill fra høringen innstiller arbeidskomiteen på endelige utkast til reviderte standarder. Disse blir deretter vurdert av objektiv 3.part før de legges fram for endelig internasjonal godkjenning av PEFC Council. 2

Kvalitets- og miljøsjef i Viken Skog Per Hallgren vil søke om å bli en del av arbeidskomiteen. Arbeidet med ny standard starter i mai og det er satt en frist til 6. mai for å komme med innspill. Derfor har Per behov for innspill før det. Dersom du har innspill på kravene til kantsoner, livsløpstrær, rovfugl, sporoppretting eller noe helt annet, så sender du mail til ph@viken.skog.no

 

-Alle som er skogeiere eller jobber innenfor skogbruket skjønner at vi er nødt til å være sertifiserte for å selge tømmer. Men for eksempel er noen kravpunkt strengere i Norge enn tilsvarende i nabolandet Sverige. Så det jeg trenger innspill på er om du synes standarden er bra som den er i dag og til å leve med? -Eller bør det endringer til? Og om det det er fornuftig at Norsk PEFC Skogstandard blir strammere for hver gang? Spør Hallgren.

 

Forslaget om ny Norsk PEFC Skogstandard skal på bred høring til høsten.

 

Tidsplan for revisjonsprosessen: Prosess:

Tidsperiode/ frist:

Kunngjøring av revisjonsoppstart

20. feb. ‘20

Kick-off seminar

22. apr. ‘20

Frist for innspill og nominering av representanter til arbeidskomiteen

6. mai ‘20

Arbeidskomite etablert

31. mai ‘20

Arbeidskomiteen utarbeider forslag til reviderte standarder

juni ‘20 – aug. ‘21

Forslag til revidert standard på høring (min. 60 dager)

1. sept. - 31. okt. ‘21

Arbeidskomiteen gjennomgår høringssvar og gjør evt. endringer

1. nov. ‘21 - 15. jan. ‘22

Arbeidskomiteens anbefaling av endelig utkast

15. jan. ‘22

PEFC Norge sender reviderte standarder inn til internasjonal godkjenning

1. feb. ‘22

Revidert standard/sertifiseringssystem til vurdering av objektiv 3.part

1. mars - 30. sept. ‘22

Endelig godkjenning av PEFC Internasjonalt

30. nov. ‘22

 

Revisjonen skal følge PEFC’s prosedyrer for revisjon av standarder som er tilgjengelige på PEFC Norges hjemmeside