Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Med Viken Skogpakker blir det enklere å eie og forvalte skog!

Hverdagen til dagens skogeiere er ikke som før. Stadig flere skogeiere har hverken tid, kompetanse eller interesse for å drive skogen sin på egenhånd, mens profesjonelle skogeiere med egen skogsdrift har større fokus enn noen gang på å drive et langsiktig og lønnsomt skogbruk. Ved å forenkle og differensiere skogtjenestetilbudet sørger Viken Skog nå for at enhver skogeier nå kan få enda mer ut av skogen sin på en enklere måte.


 

Hvorfor Viken Skogpakker

De viktigste tjenestene samles nå i «Viken Skogpakker», tre pakker tilpasset bredden av skogeiere anno 2019. Skogeiere kan nå skaffe seg en: ENKEL, PLUSS eller PROFF – Skogpakke, enten man har en liten skogeiendom, mellomstor eller stor skogeiendom. Viken Skog tilbyr i tillegg fortsatt sine tradisjonelle skogtjenester slik som tømmeromsetning med eller uten driftsavtale.

En av de viktigste målsettingene for å lage skog­pakkene har vært å utvikle et tilbud bedre tilpasset ulike behov for skogeierne. –Med Viken Skogpakker gjør vi det enklere for skogeierne å realisere verdien av skogen sin. Uansett om du er proff skogeier eller nettopp har arvet en skogteig og er usikker på hvordan forvalte denne, har Vi i Viken tjenestene og kunnskapen du trenger, forsikrer Even Bergseng, skogsjef Øst.

Folk ønsk­er effektive løsninger som frigjør tid og kapasitet til andre ting. I tillegg har teknologien åpnet opp for å skape en mer rasjonell og moderne skogsdrift. Der­for har Viken Skog samlet sine viktigste tjenester i tre ulike skogpakker, med helhet og fagkompetanse i fokus.

Bilde: Tre skogpakker tilpasset alle skogeiere: Enkel, Pluss og Proff Skogpakke sikrer enklere hverdag tilpasset alle typer skogsdrift. For anledningen gikk skogsjef Øst, Even Bergseng for en Pluss Skogpakke. -Vår helhetlige skogpakke hvor vi skreddersyr skogsdriften din og hjelper deg fra A til Å, forklarer Bergseng. 

Flere og flere "skogeiere" fremfor "skogbrukere"

– Vi i Viken er tett på skogeierne våre, og de forteller oss om en hektisk og variert hverdag. De som tradisjonelt har vært betegnet som «skogbrukere» blir det stadig færre av. Mange av skogeierne er i full jobb og har andre prioriteringer enn å sette seg inn i alt hva skogsdrift in­nebærer. Dette har vi ønsket å tilpasse oss, forteller markedsleder Helene N. Ruud som sammen med skogsjefene har utviklet tjenestetilbudet. 

Arbeidet har pågått over lengre tid og vi har vært tett på ulike "typer" skogeiere for å finne ut hva de faktisk trenger og hva de opplever at de mangler slik tjenestene våre tidligere har vært, forklarer Ruud. Hun vil også presisere at vi selger tjenestene våre på samme måte som før, men at dette er helhetlige løsninger for skogeier som skal gjøre det mer oversiktlig og sikre bedre forutsigbarhet i forvaltningen. 

Bilde: Jeg ville trolig gått for en Enkel Skogpakke dersom jeg eide skog, sier markedsleder Helene Nygaardsvik Ruud. -Blant annet på grunn av tryggheten med sporopprettingsgaranti og forsikring. 

Bilde: Gjennom mange år i Skog-Norge har jeg sett behovet for en Proff Skogpakke. Skogeiere med større eiendommer, som er avhengig av å drive et langsiktig og mer lønnsomt skogbruk må få sikret en god og helhetlig plan for eiendommen sin. De er også helt avhengig av dyktige entreprenører og få prioritet i denne sammenhengen. I tillegg har vi bakt inn noen andre fordeler for de som inngår en Proff Avtale med oss, forklarer skogsjef Lars Kristen Haug. 

Viken Skogpakker enkelt forklart 

Pakkene er tilpasset alle typer skogsdrift og størrelser

  • Enkel Skogpakke for skogeieren med en mindre skogeiendom, som ønsker å sette bort hogst og planting.
  • Pluss Skogpakke for skogeieren som har skogen som bi-næring og som ønsker en helhetlig, skreddersydd avtale fra A til Å.
  • Proff Skogpakke for den profesjonelle skogeieren som ønsker en langsiktig og ekstra lønnsom skreddersydd avtale.

Finn ut mer om denne Enkel Skogpakken

Finn ut mer om denne Pluss Skogpakken

Finn ut mer om denne Proff Skogpakken

Mer informasjon om skogpakkene finnes på www.viken.skog.no/skogpakker