Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Nå frister det bare enda mer å jobbe i skognæringen

Nylig var 40 NMBU studenter på en rundtur innenfor skognæringen i Buskerud. En av dagene var hos Viken Skog, og motivasjonen og entusiasmen for å jobbe innenfor skognæringen er stor blant studentene.


Professor Line Nybakken ved fakultetet for miljøvitenskap og naturforvaltning tar årlig med seg studenter på en rundtur i Buskerud for å se på det praktiske skogbruket.

-Vi startet mandag morgen i Drammen med skogrådgiver Bjørn Ringstad, som tok oss med på en rundtur i Drammen kommuneskoger. Temaet der var hans jobbhverdag med bynært skogbruk, hensyn til rekreasjonsaktiviteter, samt kommunikasjon med alle typer brukere av skogen. Vi besøkte også et skogområde som brant i 2008, og snakket litt om den naturlige suksesjonen etter en slik naturforstyrrelse. Deretter gikk turen til planteskolen på Hokksund, der vi fikk en innføring både om skogselskapet og om aktiviteten på en planteskole. Tirsdag morgen besøkte vi Moelven Soknabruket, før vi dro til Elling Tryterud i Strømsoddbygda. Der gikk vi en runde i skogen og fikk høre om hans hverdag som skogeier, men også mye om miljøhensyn, veivedlikehold og litt om frivillig vern. På ettermiddagen holdt skogrådgiver i Ringerike og Hole, Arvid Hagen, et foredrag for oss om sin jobbhverdag i forvaltningen, forteller Nybakken.

Foto: Studentene Cecilie Hereid Henrichsen (24) og Ingeborg Ohren Nordraak (21) studerer fornybar energi og syntes det var interessant å lære mer om et aktivt skogbruk.

-På onsdagens besøk hos Viken Skog var det bra å få høre om Viken Skogs rolle i skog-Norge, og ikke minst å få høre hva skogbruksleder Tallak Dieset og produksjonsleder Halvor Ingul faktisk jobber med, hvilke utfordringer de møter i sin hverdag, og hvilken nytte de har av utdanningen sin fra NMBU, sier hun.

Foto: Produksjonsplanlegger Halvor Ingul og skogbruksleder Tallak Dieset i Viken Skog fortalte om sin arbeidshverdag til studentene.

Med seg fra NMBU hadde Line og kollegaene med seg 25 studenter fra bachelor skog, 4 studenter fra bachelor økologi og naturforvaltning og 11 studenter fra fornybar energi.

SKOG100

SKOG100 er «litt om alt» om skogforvaltning. Studentene får en innføring I skogforvaltning, skogregistrering (tremåling), skogbiologi, skogskjøtsel, produksjon og økonomi. Kurset danner grunnlag for alle de mer spesialiserte kursene innen disse områdene som kommer på løpende bånd videre i studiet. Studentene jobber også med en prosjektoppgave i grupper, som er ment å gi dem trening i både skriftlig og muntlig kommunikasjon, i det å finne frem til relevant informasjon, og ikke minst i å samarbeide. Kurset spiller også en viktig rolle i det å bygge relasjoner mellom studentene, «klassemiljø», og for at de skal bli kjent med «lærere» og studiested. Kurset har intensiv undervisning over tre uker nå i august, og fortsetter utover høsten med forelesninger to ganger i uka. Den såkalte «augustblokka» inneholder i tillegg til utferd og prosjektoppgave, øvelser i felt og noe undervisning inne. Kurset SKOG102 er det samme kurset, minus intensivundervisningen i august.

 

Føler litt på ansvaret

-For oss som underviser er det veldig artig å komme ut og treffe igjen tidligere studenter! Det er en god følelse å vite at de kandidatene vi utdanner får jobb, samtidig som jeg må innrømme at jeg også føler litt på ansvaret for at vi klarer å utstyre dem med kunnskap som gjør dem rustet til å forvalte skogressursene i en tid da skogen skal spille mange roller på en gang! Derfor er det også veldig nyttig for oss å høre hva de etter en stund i arbeidslivet føler de har hatt stor nytte av, og hva de skulle ønske de hadde lært mere om mens de var studenter, sier Nybakken

Foto: Forsker ved NMBU og foreleser Ole Martin Bollandsås syntes det var kjekt å se tidligere studenter fra NMBU fortelle om sin arbeidshverdag. Halvor Ingul jobber som produksjnplanlegger i Viken Skog og Tallak Dieset er skogbruksleder.

-Nå frister det bare enda mere å jobbe i skognæringen

De to førsteårsstudentene på skogfag Martin Hillestad (19) og Mads Øverstuen (19) var meget interesserte i å høre hva som ble sagt på dagen hos Viken Skog.

-Jeg må si det var skikkelig interessant å se alle delene i næringskjeden. Dette kan jo være min fremtidige arbeidsplass så det gjelder å suge til seg all den informasjonen en kan. Jeg kjenner til mye fra før, men nå fristere det bare enda mere å jobbe i skognæringen. Jeg fikk også svar på det jeg var usikker på i forhold til det å jobbe som skogbruksleder, og må si jeg er så fornøyd med studievalget mitt, sier Martin Hillestad som ble norgesmester i skogfagteori i fjor. Han har blant annet tatt sin utdannelse ved Skogskolen Saggrenda (KOVS).

 

Også medstudenten Mads Øverstuen var imponert over hva han fikk høre om.

-Det er spennende å se alt som må til i hele verdikjeden for å få det til å gå rundt. Jeg sikter jo på å bli skogbruksleder så det var veldig nyttig å få høre om hvordan arbeidshverdagen til skogbrukslederen og produksjonsplanleggeren er. De var også flinke til å besvare spørsmålene vi hadde, så dette bare motiverer og frister til å stå på, sier Øverstuen som har gått på Valle Vgs.

Tenk Tre!

Elise Sverdrup (26) fra Hobøl går 2. året på Økologi og naturforvaltning, og er veldig fornøyd med å ha fått plass i Skog100.

-Det er Alfa Omega med en sånn uke for oss NMBU-studenter. Vi lærer så mye av å se ting i praksis, og det er en av årsakene til at jeg valgte Skog100. Jeg er så heldig som fikk plass i år, og vi får skapt et nettverk. Av det vi har lært her hos Viken Skog i dag må jeg si at det er interessant å se hvor stor aktivitet det er fra tømmerstokk til industri. Jeg falt også veldig for Tenk Tre bransjeinitiativet. Det er så viktig å informere og spre det gode budskapet, sier Sverdrup engasjert.

Elias Garvik (19) fra Sandnes går førsteåret på skogfag. Han var et eneste stort glis etter at han fikk være med i hogstmaskinen å felle trær.

Henrik Ebbing (24) går Skogfag og var en av de heldige som fikk være med i hogstmaskinen og felle sitt første tre.