Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

-Nå er vi ganske høyt oppe!

Forskningen og skognæringen går sammen i storsatsingen SmartForest. Forskningsrådet støtter prosjektet som har en kostnadsramme på 234 millioner kroner. - Nå er vi ganske høyt oppe, sier divisjonsdirektør i NIBIO Bjørn Håvard Evjen. – Vi skal jobbe smartere i skogbruket, mer effektivt og med mer presisjon. Det er helt vesentlig for verdikjeden vår, sier Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog som er med på satsingen.


Målet er en digital revolusjon i skogsektoren som skal bli både bedre og mer effektiv. SmartForest skal undersøke hvordan en serie muliggjørende teknologier slik som droner, fjernmåling, maskin data, robotikk, blockchain og digital twinning kan utnyttes til å øke verdiskaping og forbedre miljøpåvirkningen fra den norske skogsektoren.

Bak, fra venstre: divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, NIBIO, Terje Gobakken , NMBU, Thomas Husum, Skogeierforbundet, prosjektleder Rasmus Astrup, NIBIO, administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO. Foran med drone: Stefano Puliti, NIBIO. Foto: Erling Fløistad, Nibio

 

Samarbeid og effektivisering

Daglig leder i Viken Skog, Tor Henrik Kristiansen synes det er gledelig at Forskningsrådet har valgt å tildele skogmiljøet i Norge midler til et såkalt SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon). SFI-utlysningene er prestisjefylte og det er mange som søker disse midlene. Viken Skog er med på satsingen.

– Vi skal jobbe smartere i skogbruket, mer effektivt og med mer presisjon. Det er helt vesentlig for verdikjeden vår. Dette er en anerkjennelse av forskningsmiljøene som forsker på skog, i tillegg viser det at storsamfunnet ønsker å satse på vår næring, sier Kristiansen som mener bedre bruk av teknologi vil være avgjørende for å drive skognæringen fremover. Etableringen av dette forskningssenteret viser også at næringen evner å samarbeide om gode prosjekter, sier Kristiansen.

Smartere drift

Det er NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringen som etablerer senteret med støtte fra Forskningsrådet.

– Informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser skal transformeres, sier Bjørn Håvard Evjen, divisjonsdirektør i NIBIO. Han er både lette og veldig glad for den gode nyheten.

-Nå er vi ganske høyt oppe. Jeg tror det er viktig for både skognæringen og forskningen at vi når opp i en så sterk konkurranse. For å være helt ærlig så har jo skogbruket blitt oppfattet som en traust næring, men det er det slutt på. Vi skal bruke teknologi til å forbedre hele bransjen og i tillegg levere på miljøbiten også. Man føler jo at man er på et vinnerlag. Dette har vi jobbet med i over 4 år og prøvd å tilrettelegg for å få det igjennom, sier Evjen.

En viktig plattform har vært etableringen av Senter for presisjonsskogbruk ved NMBU.

-Vi har jobbet systematisk for å komme i en posisjon for å sende inn en søknad og vi har bygget opp kompetanse via EU-koordineringer av store EU-prosjekter. Forskningen fikk en enormt god vurdering av det eksterne ekspertpanelet i Forskningsrådet. Vi er så fornøyde med at det offentlige legger 96 millioner inn i forskningsmidler til skognæringen. I tillegg er dette friske midler som ikke er tatt fra andre skogordninger

Rasmus Astrup, forskningssjef for skog og utmark i NIBIO, skal lede prosjektet.

– Med hele skognæringen og de som håndterer informasjonsflyten i verdikjeden som deltagere i prosjektet, ligger det godt til rette for å videreutvikle verdikjeden, sier Astrup.

Prosjektet har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og en varighet på åtte år. Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre.

SmartForest er ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som fikk innvilget søknaden i Forskningsrådets styre 11. juni. 70 søkerkonsortier sendte inn søknad.

 

Bak, fra venstre: divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen, NIBIO, Terje Gobakken , NMBU, Thomas Husum, Skogeierforbundet, prosjektleder Rasmus Astrup, NIBIO, administrerende direktør Nils Vagstad, NIBIO. Foran med drone: Stefano Puliti, NIBIO. Foto: Erling Fløistad, Nibio