Nå blir det to skogsjefer i Viken Skog

Even Bergseng (45) er ansatt som skogsjef Øst i Viken Skog. Han vil inngå i ledergruppen og dele ansvaret med Lars Kr. Haug som blir skogsjef i Nord-Vest.


 

Skogsjef i Viken Skog, Lars Kr. Haug skal nå dele skogsjef-stillingen med Even Bergseng. Haug blir skogsjef for Nord-Vest og Bergseng blir skogsjef Øst.

I Viken Skogs stillingsutlysning søkte man etter en «Skogsjef med trøkk», -det får man nå med Even Bergseng.

 

Even Bergseng, som har en doktorgrad i skogøkonomi og planlegging, er utdannet skogbruker fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås (tilsvarer en Mastergrad) og kommer nå fra jobben som avdelingsleder i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Han har tidligere jobbet flere år som forsker ved NMBU og som skogkonsulent i Norskog.

Even er gift og har tre barn og fra Ås i Akershus. Han var aldri i tvil om at skognæringen var det han ønsket som yrkesvei.

-For meg var det rett og slett den genuine kjærligheten til naturen og det å kunne utnytte skogen som fikk meg til å velge skog som yrkesvei. Skog er jo rett og slett genialt! Sier Bergseng.

Fra teori til praksis

Etter flere år som forsker og konsulent ønsker Bergseng nå å jobbe mer operativt.

-Jeg følte det var på tide å gå fra teori til praksis og jobbe med skog på «ordentlig». Det å jobbe i et så stort selskap som Viken Skog hvor retningen er satt var også avgjørende for at jeg ønsket denne jobben. Viken Skog er det største skogsamvirket og har en veldig tydelig profil og visjon om å være lokomotivet i den norske skognæringen. Da er det veldig spennende å være med på laget og bidra til å nå det målet. Jeg er vant til en helt annen arbeidsmåte enn den operative farten, der må jeg jobbe hardt for å heng med, men med min erfaring har jeg jo noen andre kvaliteter som jeg håper kan komme til nytte som skogsjef i Viken Skog. Jeg gleder meg veldig til å være med på dette. Det blir både utfordrende og spennende, sier Bergseng.

Oppstartdato 20. august 2018