Mye å lære av svenskene

Viken Logistikk AS reiste på tur til Sverige, -og lot seg imponere. Totalt bruker Södra Skog Värö ca 4,5 millioner kubikk tømmer per år. -Det er et uttrykk i Norge som sier at alt er stort i USA. For skog-bransjen kan man bytte ut USA med Sverige, sier daglig leder i Viken Logistikk Thomas Rotherud begeistret.


 

Viken Logistikk besøkte Södra Skog Värö og Vida Skog Nössemark. I reisefølget var det områdeledere (gruppeledere) blant tilknyttende transportører, styret i Viken Logistikk, transportledere . Som representant fra Viken Skog deltok produksjonssjef Tore Askilsrud. Totalt en delegasjon på 35 personer med daglig leder Thomas Rotherud i spissen.

-Turen ble initiert av styret i Viken Logistikk for å styrke selskapet, da spesielt gruppelederfunksjonen, og bli bedre kjent på tvers av organisasjoner. Transportører som kjører for oss tilhører ulike transportselskap og da er det nyttig å utveksle erfaringer. Vi håper på sikt at dette styrker samarbeidet mellom områdene, både internt i transportselskapene, men også på tvers av transportselskapene. Det var også en fin anledning for både transportledere og gruppeledere til å bli bedre kjent etter et år med kraftig vekst i selskapet. Vi la reisen til første uken etter påske siden det tradisjonelt da roer seg litt pga. mye stengte veier og teleløsning. Bakgrunn for at det ble tur til nettopp Värö og Nössemark er en kombinasjon av at dette er kunder som har nye moderne anlegg, som tar en økende grad av virke fra Norge og at det ligger innenfor rekkevidde med buss. Svært mange av transportørene kjører virke som ender opp hos disse, sier Rotherud.

Totalt bruker Södra Skog Värö ca 4,5 millioner kubikk per år! Det er et uttrykk i Norge som sier at alt er stort i USA. For skog-bransjen kan man bytte ut USA med Sverige, sier Rotherud med et glis og fortsetter;

-Vi har mye å lære av svenskene. Det sier seg selv at for å holde dette i gang så må man ha et godt grep om logistikken. Det krever gode systemer og god planlegging (i hele verdikjeden) for at dette skal fungere på en god måte. Lengder og relativt få, men spesialiserte produkter (på sagtømmer) er en trend som kommer til å øke hvis man skal vektlegge det som ble sagt både hos Vida, men også hos Södra. Det var også imponerende å se «symbiosen» mellom sagbruk og massevirkeanlegg. De drar store veksler på hverandre og utnytter råstoffet på en svært effektiv, lønnsom og miljøvennlig måte, roser Rotherud.      

Fascinerende

Logistikkleder Jeanette Kleven i Viken Logistikk var svært begeistret etter tjenestereisen.

-Södra var jo helt sjukt! Så stort og så mange tømmervogntog og tømmer på en plass. De får faktisk inn 400 fulle tømmervogntog i døgnet i tillegg til 3 fulle tog. Det er så mye det! Imponerende. På Nössemark var det jo en mye mindre skala, men like fascinerende. Måten de planlegger og løser ting på er interessant og spennende å høre om, -også gir det så mening.

Denne turen til Sverige har vært super og lærerik på alle måter. Både faglig, men også det å bygge videre på relasjoner. Det å se hvor tømmeret vi håndterer daglig faktisk ender opp er nyttig. Vi fikk veldig mye utbytte på 2 dager, sier Kleven.

 

Synergien mellom sagbruk og cellulosefabrikk

Daglig leder i TREKK AS, Ørnulf Warberg var også fornøyd med Sverigeturen.

-Det mest imponerende var hvordan synergien var mellom sagbruket og cellulosefabrikken og hvordan de i det hele tatt klarer å utnytte hele tømmerstokken uten nesten noe avfall. Avfallet som er i dag er et slags askeprodukt. Det inneholder så mye mineraler at det forskerne ved Södra forsøker å utvikle dette til granulat som kan brukes i gjødsel i skog. Overskuddet av energi bruker de til å fyre opp halve Varberg by. Vi er imponerte over hva de får til i Sverige og ønsker jo i fremtiden noe lignende i Norge, sier Warberg.