Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mulig ny tremasseproduksjon i Hønefoss

Prosjektleder Kjell-Arve Kure har stor tro på at en ny tremassefabrikk i Treklyngen Industripark vil bli lønnsom. – Slik jeg ser det nå, ligger mye til rette for at vi skal få til dette, sier han.


Treklyngen

VED ÅDALSELVA: Treklyngen Industripark ligger der Norske Skog Follum lå. Papirfabrikken ble nedlagt for ti år siden, men nå kan det komme ny tremasseproduksjon der. Foto: Egil Granum, Viken Skog

Av Bjørn H. Pettersen

Viken Skog og det svenske kartongkonsernet BillerudKorsnäs har gått sammen i prosjekt som ser på mulighetene for en ny tremasseproduksjon i Hønefoss – nærmere bestemt i Treklyngen Industripark, der Norske Skog Follum produserte papir frem til 30. mars 2012. Les mer om samarbeidet her.

− Vi har gjennomført en konseptstudie, jobber nå med en forstudie og skal i gang med en hovedstudie til høsten. I løpet av første halvår 2023 skal vi ha et godt grunnlag på plass slik at Viken Skog og BillerudKorsnäs kan ta en beslutning på om de går videre med å bygge en fabrikk eller ikke, forteller Kjell-Arve Kure, tidligere fabrikkdirektør ved Norske Skog Saugbrugs.

PROSJEKTLEDER: Kjell-Arve Kure fortalte om planene for tremasseproduksjonen i forkant av årsmøtet i Viken Skog i slutten av mars.

Største i Norge på 30 år

Det er et mål at mer av tømmeret skal foredles i Norge, til beste for både skogeierne og samfunnet. Siden Norske Skog Follum la ned i 2012 og Södra Cell Tofte i 2013, har forbruket av massevirke blitt kraftig redusert her til lands. Da Norske Skog Saugbrugs i Halden på tampen av 2020 besluttet å legge ned én av de tre maskinene der, ble det en ytterligere reduksjon. I dag går mye av massevirket ut av landet, og da særlig med tog eller tømmerbil til Sverige.

– Vi har i mange år jobbet med å få opp ny industri med den norske tømmerstokken som råstoff. Nå ser vi på muligheten for produksjon av bleket kjemisk-termomekanisk tremasse (BCTMP), og målet er å få på plass en produksjonslinje i verdensklasse. Tremassen vil blant annet kunne brukes i produksjon av kartong og mykpapir, et marked som er i stor vekst. Begge deler skal kunne erstatte oljebaserte produkter, sa Olav Breivik, styreleder i Viken Skog, da nyheten om samarbeidet med BillerudKorsnäs ble gjort offentlig.

I prosjektet jobbes det i dag med flere studier som må til for å kunne etablere den nye fabrikken på best mulig måte på området som ofte bare omtales som «Follum».

– Vi forbereder blant annet arbeidet med å få ordnet en utslippstillatelse. Dette er noe vi vet kan ta tid. I tillegg jobber vi sammen med et konsulentselskap for å se på ulike alternativer og løsninger for produksjonen. Hvis vi ender opp med en ny fabrikk her, blir det den største investeringen innen treforbrukende industri siden Norske Skog gjorde en stor satsing innen magasinpapirproduksjon i 1993. Det er snart 30 år siden, understreker Kure.

SE VIDEO: Ordfører i Ringerike kommune, Kirsten Orebråten (Ap) applauderer satsingen på en tremassefabrikk i de gamle lokalene etter Follum fabrikker. Foto: Egil Granum

Kan gjenbruke infrastruktur

Mye av infrastrukturen som trengs for å lage tremasse, finnes allerede i Treklyngen Industripark. Anlegget som produserte termomekanisk papirmasse (TMP) skal gjenbrukes. Det samme gjelder en del bygg, vedgården med tømmerrenseriet, anlegget for rensing av avløpsvann og flistransportøren.

– Tømmerrenseriet er et av Skandinavias mest moderne anlegg for barking og hugging av flis, og det blir en viktig brikke i den nye fabrikken, forteller Kure.

FUNGERER FORTSATT VELDIG BRA: Tømmerrenseriet ligger nede til venstre på dette bildet.

Dessuten ligger togterminalen der. I dag brukes den til å laste tømmer på tog som daglig kjører med tømmer til Halden eller Sverige. Viken Skog og Bane NOR sørget i 2019 for at den 2,7 kilometer lange strekningen mellom tømmerterminalen og Hønefoss sentrum ble elektrifisert. Dersom alt går etter planen, kan det om noen år kan et stort antall togvogner med tømmer erstattes med togvogner med tremasse.

En bærekraftig prosess

I prosjektet skal de nå se nærmere på hvilket av flere ulike fabrikkalternativer som vil være det beste og mest lønnsomme. Når denne investeringsstudien er ferdig til sommeren, skal Kure ta fatt på hovedstudien der prosjektet går mer detaljert til verks med tanke på det endelige konseptet for den nye fabrikken som skal bygges.

– Jeg har tro på at det blir lønnsomt, at Viken Skog kan levere nok virke, at vi får den nødvendige tilkoblingen til strøm og at vi får utslippstillatelse. Et usikkerhetsmoment akkurat nå er krigen i Ukraina, som har ført til mangelvarer innen industriproduksjonen. I en ny fabrikkbygning vil det blant annet være behov for stål, noe det er lang leveringstid og mye usikkerhet knytt til nå, forteller Kure.

Treklyngen huser mange

Ellers har Treklyngen Industripark inngått store avtaler den siste tiden, og ting skjer:

  • En bit av området er solgt til datasenteraktøren Stack Infrastructure (tidligere Digiplex), som er i planleggingsfasen med bygging av flere datasentre.
  • Vow Green Metals skal bygge et anlegg som skal produsere biokarbon.
  • Biojet og Esso Norge planlegger produksjon av biodrivstoff på området.
  • Omtre, et selskap ledet av Kristine Nore, er i gang med ombruk av trevirke. Innen 2030 skal ombruk av trevirke stå for 8 prosent av den reduksjonen av CO₂-ekvivalenter som Norge har forpliktet seg til.
  • I tillegg holder totalt 30 andre bedrifter til på området, blant dem Varma (vedproduksjon), Trekk (tømmerbiltransport) og Elling Tuft Transport.

Se fullstendig oversikt over leietakere på Treklyngen.no.