Møte om miljøregistreringer i kalkskog/naturtyper 2018

Staten har sommeren/høsten 2018 registrert miljøverdier i kalkskog/naturtyper i utvalgte områder over hele landet. Registreringene er iverksatt av Miljødirektoratet med bistand fra fylkesmennene. Skogeiere i Eiker er engstelige for at opplysninger som er innhentet vil føre til press i retning av vern eller restriksjoner i aktivt og produksjonsrettet skogbruk, og arrangerer et møte for å sette søkelyset på hva slags konsekvenser dette kan få.


I Eiker ble det valgt ut og registrert store arealer. Registreringene i marka er ferdig, men resultatene er ennå ikke tilgjengelige for grunneierne og allmenheten.

Skogeierområdeleder i Viken Skogs område i Eiker, Knut Sønju har tatt initiativ til møtet.

-Som skogeiere er vi engstelige for at opplysninger som er innhentet vil føre til press i retning av vern eller restriksjoner i aktivt og produksjonsrettet skogbruk. I møtet på Planteskolen i Hokksund torsdag 29. november kl 19:00, vil vi sette søkelyset på konsekvenser registreringene kan få for skogbruket, sier Sønju.

Dette er skal drøftes på møtet:

 • -Hvem som skal bearbeide registreringene?
 • -Hvordan resultatene skal brukes?
 • -Når vil grunneierne få vite resultatene?
 • -Når og på hvilken måte vil myndighetene involvere grunneierne?
 • -Når og på hvilken måte vil myndighetene henvende seg til grunneierne med forslag/pålegg om   restriksjoner i bruken av skogen?
 • -Vil skogbrukets miljøsertifisering skjerpes som følge av registreringene?
 • -Ønsker myndighetene frivillig vern?
 • -Vil eiernes rett til å bestemme over eiendommen og driften av skogen bli begrenset mv.?

Følgende vil holde innlegg om disse spørsmålene:

 • Fagsjef Helge Nordby, Fylkesmannen i Buskerud
 • Seniorrådgiver Jan Erik Nilsen, Landbruksdirektoratet
 • Kvalitets- og miljøsjef Per Hallgren, Viken Skog
 • Rådgiver Hans Asbjørn Sørlie, Norges skogeierforbund
 • Stortingsrepresentant (SP), Per Olaf Lundteigen

Velkommen! Åpent møte for skogeiere og skogbrukere.

Dato: 29. november kl 19:00

Sted: Planteskolen i Hokksund, Semveien 44, 3300 Hokksund