Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mangel på vårplanter, i år må det satses på høstplanting

Store mengder ugress skadet og tok livet av flere millioner granplanter i fjor sommer, og dette fører til kraftig nedgang i tilgjengelige planter til våren. Dette er ikke bare begrenset til Norge/Østlandet men hele Norden og Baltikum. I Viken Skog vil det meste av det som er bestilt av planter bli levert som planlagt, men for avtaler som ikke var på plass tidlig i vinter må en del av plantingen flyttes til høsten.


Begge planteskolene Viken Skog samarbeider med har hatt store utfordringer med plantproduksjonen. Både Norgesplanter og Skogplanter ØstNorge har mistet til sammen flere millioner planter som var planlagt for levering til vårplantingen. Men fortvil ikke, det er masse planter klare til høstplantingen.

Daglig leder ved Norgesplanter Lars Kihle har hatt et utfordrende år.

-Når plantene blir stresset og er i ferd med å dø, setter de i gang en kraftig blomstring, som igjen gir mye frø. 2019 gav dessverre enormt store utfordringer med ugress som har spirt i alle brett med fjorårs granplanter. Vi rakk å luke alle en gang, men det var dessverre bare å begynne å luke på nytt. På to baner med brett har vi ikke rukket å luke ugresset to ganger. Det tar ca 20 dager å luke en bane, derfor tok vi inn 20 ekstra sesongarbeidere, forteller daglig leder i Norgesplanter Lars Kihle.

På disse banene på Planteskolen i Hokksund var det ekstremt mye ugress. Ugresset stagnerer plantenes vekst og utvikling, dette er den "beste" skadevirkningen". Det verste er når de utkonkurrerer granplantene totalt og når det blir så tett og fuktig under ugresset at granplantene får sopp, mye gråskimmel og da rett og slett råtner og dør de.

 

Mistet 2,4 millioner planter

-Vi ser at avlingen vil kun bli maks 50% av normal avling. Vi har utført sprøyting etter vanlig oppskrift, dessverre er de nåværende kjemiske produktene ikke så virksomme. Vi har brukt Boxer og Lentagran. Mengden av ugress gjør at virkningen ikke blir god nok. Vi har sprøytet mot sopp, men her er også mengden av ugress for stort. Vi har dessverre mistet 2,4 millioner planter, som gjør at skogeierne vil mangle planter til våren 2020. Det er heldigvis mye planter for salg høsten 2020, så det er bare å bestille og gi oss en tilbakemelding 14 dager før uthenting av planter, sier Kihle.

 

Samarbeid

-Vi har nå igangsatt et landsdekkende prosjekt blant alle skogplanteskolene, hvor vi skal samarbeide om de beste løsningene for å unngå slike situasjoner i fremtiden. Vi jobber også med Mattilsynet for å kunne få sprøytemidler som er gode nok, samtidig som de er mest mulige skånsomme for miljøet, sier Kihle.

 

Bestill planter til høstplantingen

 

De som allerede har bestilt planter av Viken Skog eller direkte fra Norgesplanter får de plantene de skal ha. Viken Skog har gjort noen avtaler med enkelte skogeiere om å utsette plantingen til høsten.

-Skogeieren må smøre seg med litt tålmodighet og bestille planter for utplanting til høsten. Det er ikke så lenge å vente, kun en kort sommer før man kan begynne å plante i slutten av august. Det er like bra å plante på høsten som på våren. Man skal alltid plante på rett sted, på riktig måte og med rett type, da vil resultatet bli optimalt. Når man planter på høsten får man fordeler med at svermingen av insektene er over, planten vil stå klar til å sette i gang før konkurrerende vekster starter tidlig neste vår, sier Kihle

Sesongen for høstplanting er som alt annet i skogbruket avhengig av været.

-Generelt kan vi si at tidlig høstplanting kan starte når plantene er klare, dvs at rotklumpen er fast og fin, kortdagsbehandlingen har herdet planten for høsten og vinteren. Dette er ca. 15 august – 15 september. Sen høstplanting vil si at planten ikke rotfester seg, men står kun å "venter" på våren. Dette vil være fra midten av september til telen kommer i bakken. Det er fullt mulig å plante selv om det har kommet noen cm med nysnø, telen er stopptidspunktet. Telen kommer til ulike tidspunkt hver høst, men når det begynner å dra seg mot november så bør man avslutte plantingen, sier han.

 

Viken Skogs ansatte har gjort en kjempejobb!

Salgstallene for 2019 var de høyeste som har vært for Norgesplanter med et salg på 10,2 millioner planter. Viken Skogs skogkulturansatte og skogbruksledere har gjort en kjempejobb med å gi skogeierne de rette rådene om å plante etter utført hogst! Dessverre ble det store omkostninger med luking og vraking av planter, som skulle blitt solgt våren 2020, vi går derfor på et underskudd på 1,9 millioner kroner, som er mye for Norgesplanter. Vi skal prøve å få regnskapet til å gå i balanse i 2020, og ser frem til 2021 med friske og fine, og ikke minst mange planter som skal gi skogen flere trær. Disse kan gjøre det skogen er god på, nemlig å "spise" Co2 og gi fremtidige skogeiere masse kubikk av beste kvalitet, sier daglig leder i Norgesplanter Lars Kihle.

 

Også Skogplanter ØstNorge beskriver en krevende situasjon. Daglig leder Arne Smedstuen mener man må nesten 50 år tilbake i tid for å finne maken til ekstrem situasjon.

-Denne ekstreme situasjonen var ingen planteskoler i Norden forberedt på. En svensk planteskole på vår størrelse hyret inn 70 sesongarbeidere for å plukke ugress. Det er veldig utfordrende å sprøyte i plantebed hvor grana er i vekst, og det finnes begrenset antall midler når det blir så ekstreme forhold. Men her i Norge klarte vi  å begrense spredningen av ugress noe ved sprøyting, ellers var det ugressplukking som gjaldt. For fremtiden arbeider nå de norske planteskolene sammen for å mobilisere – jobbe med å finne nye sprøytemidler, optimalisere sprøyting og skjerpe rutinene, sier Smedstuen.

 

Omfattende naturlig foryngelse i år

-Det var frøår i fjor, og det vil nok bli ganske omfattende naturlig foryngelse i år. Det er imidlertid viktig å følge opp det fokuset vi har i skogbruket i hele Norden, med å fokusere på planting av foredlet materiale. Det betyr at en sikrer en god kvalitet på foryngelsen, og planter som vokser ca 20% raskere enn bestandsfrø. For de som ikke får planter til vårplantingen er den eneste løsningen er å plante til høsten. Flere av planteskolene sår nå inn mer ettårig gran enn tidligere planlagt, slik at jeg regner med at det meste av underskuddet kan dekkes opp allerede til høsten/neste vår, sier han.

Bilde: Daglig leder Arne Smedstuen og styreleder Svein Haare i Skogplanter ØstNorge

Like bra å plante på høsten

Smedstuen mener også det er like bra å plante på høsten som våren.

-Ja det er det. Skogplanter ØstNorge selger ca 1/3 av sine planter på høsten, og våre kunder har god erfaring på dette. Alle planter som leveres på høsten blir langnatts-behandlet for å oppnå god herdighet. Høstsesongen varer i perioden ca 25. august – ca 10. oktober. Litt avhengig av distrikt. I denne perioden – spesielt første del av september – er naturlig en periode for god rotvekst.

 

Rekordår

I 2019 solgte Skogplanter ØstNorge 15 mill planter. Ca 9,5 mill på våren og 5,5 mill på høsten.

-Det er ny rekord for oss. For høst 2020/vår 2021 forventer vi ut fra gjeldende avtaler et salg på ca 18 millioner planter, sier Smedstuen.

Det meste som er bestilt vil gå som planlagt

Skogsjef Øst i Viken Skog Even Bergseng forteller at det meste av det som er bestilt av planter går som planlagt, men for avtaler som ikke var på plass tidlig i vinter, eller der plantetidspunkt ikke var satt må en del flyttes til høsten.

-Vi leter etter planter i Sverige, men de generelle produksjonsproblemene i planteskolene knyttet til ugress og sopp er like vanlige i Sverige som i Norge. Det er således lite ekstra planter å få tak i. For høsten har vi noe mer planter tilgjengelig. Vi øker planene våre for innsåing av planter for årene fremover. Høstplanting fungerer godt og det er generelt hvordan plantejobben utføres heller enn sesongen som bestemmer utfallet av plantingen, sier Bergseng.

 

Anbefaler markberedning

-I tillegg anbefaler vi i Viken Skog markberedning. I noen områder er det dessverre er det begrenset kapasitet også her, men det ser ut til å bli et bra frøår for gran så der det enten allerede er markberedt, eller der det skal markberedes i år er det en mulighet å vente en sesong med planting for å se hvordan den naturlige foryngelsen blir.  Ta kontakt med din lokale skogbruksleder så får dere råd og kan sammen legge en plan, sier Bergseng. Oversikt finner du her