Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Mange muligheter på høye hæler i skogen!

At skognæringen er mannsdominert, er ikke noe nytt. Det har den vært i århundrer. I dag har vi en kvinneandel på 20 prosent i skognæringen blant de ansatte. Det er for lavt, og den siste tiden har det vært mye snakk om hvordan skogsektoren skal klare å få mer mangfold, særlig med fokus på flere kvinner.


av Helene Nygaardsvik

FART PÅ SKOG-NORGE: Denne gangen ligger ikke svaret i selve skogen, men i møterommene og på de høye herrers kontor. Ikke alltid gå for det trygge valget.

Kvinneandelen blant de ansatte i Viken Skog har økt betraktelig i løpet av de siste årene. I dag utgjør den 31 prosent. Andelen kvinnelige skogeiere øker også. Det ligger stor verdi i at de ansatte gjenspeiler kundegruppen de jobber for.

Viken Skog har også en vei å gå, men mye riktig har blitt gjort de senere årene. Svaret ligger ikke i selve skogen, men i møterommene og på de høye herrers kontorer.

Bli sett og satset på

Vi vet at mangfold skaper resultater, og Viken Skog har de siste årene jobbet bevisst for å øke kjønnsbalansen og for å få mer mangfold i selskapet. Spesielt blant selskapets ledende ansatte, noe jeg selv har erfart.

Jeg har gjennom mine syv år i Viken Skog blitt sett, anerkjent og fått muligheter. Jeg har deltatt på et omfattende lederprogram, vært en del av ledergruppen, deltatt i styrer i datterselskapene og fått stort ansvar og mandat til nytenking og ledelse. 

Og jeg er ikke den eneste. En rask oppramsing av andre sentrale posisjoner hos oss: salgssjef, økonomisjef, kvalitets- og miljøsjef, daglig leder i Viken Logistikk, og dessuten flere skogbruksledere, skogkulturansvarlige, produksjonsledere og lærlinger. Listen er lengre hvis vi tar med økonomiavdelingen, IT og andre sentrale poster i selskapet.

Løsningen er enkel: ledere må våge å tenke nytt, tørre å tenke alternativt og tørre å gi kvinner makt i sentrale posisjoner.

Mann som pusher 50 og wienerbrødkultur

For det handler om å gi kvinner muligheter, og ikke alltid gå for det konforme og tradisjonelle valget. Enten det er snakk om wienerbrød til møtene, eller at man setter inn «mann som pusher 50 +» i nok en administrerende rolle eller et styreverv. Velger man å gå for det trygge og konservative valget, får man deretter; lite mangfold.

Det er virkelig ikke bra å lese at en av tre blir utsatt for trakassering, ifølge en undersøkelse utført av Høgskolen i Innlandet (HINN). Av egen erfaring tror jeg det i mange eksempler handler mye om dårlig folkeskikk. Dårlig holdninger opplever man på mange arenaer og miljøer i samfunnet generelt. Det er uansett ikke greit.

Her vil mangfoldet være en del av løsningen. Blir kvinner likestilt, og blir en del av kulturen i selskapet og i næringen, så vil det bli mindre trakassering og andre overtramp. 

Det er summen av alle retningsvalg som utgjør bedriftens kultur. Og som Erna Solberg har sagt: Damer med ambisjoner kan fort bli sett på som krevende, og får dermed et «mindre rom» å utfolde seg i. Vi kvinner må tenke litt mer som Pippi Langstrømpe: «Det har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert.» Så ikke si nei om du får en mulighet. Grip den!

En «shout out»

Til alle ledende menn i skognæringen som faktisk sitter i posisjon til å ta noen valg som kan gjøre noe med mangfoldet: Ikke gå for det tradisjonelle, «trygge» valget! Åpne opp for kvinner i alle stillinger i organisasjon og styrerom. Dette dreier seg om lederskap.

I min organisasjon har ledelsen anerkjent, turt og satt søkelys på å løfte frem kvinner. Selv om de går på høye hæler, har rødt hår og ikke foretrekker wienerbrød som møtemat.

Ikke alltid gå for det trygge valg – så får vi fart på Skog-Norge sammen!